• Ei tuloksia

LVM:n tukemien liikennetelematiikan EU-hankkeiden seminaari LVM 3.12.2002

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2023

Jaa "LVM:n tukemien liikennetelematiikan EU-hankkeiden seminaari LVM 3.12.2002"

Copied!
32
0
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

LVM:n tukemien liikennetelematiikan EU-hankkeiden seminaari LVM 3.12.2002

Traficon Oy

(2)

Project Overview

• Project commenced June 2000

• 29 partners from:

Bristol, Copenhagen, Edinburgh, Genoa, Gothenburg, Helsinki, Rome, and

Trondheim

(3)

PROGR€SS

”Pricing ROad use for Greater Responsibility, Efficiency and Sustainability in citieS”

• ”Kasvu” –ohjelmassa, laaja demonstraatio

• Alkanut 1.6.2000, kesto 48 kk

• 18.2 Meuro, (EU osuus 7.2 Meuro)

• 115 henkilötyövuotta

”Tavoitteena on demonstroida ja arvioida kau-

punkiliikenteen hinnoittelun tehokuutta ja hyväk-

syttävyyttä liikennepolitiikan tavoitteiden saavut-

tamiseksi ja käyttömaksujen keräämiseksi”

(4)

PROGR€SS

Suomessa:

– Traficon koordinoi (contracting partner)

– YTV, Helsingin kaupunki ja Tiehallinto & Uudenmaan tiepiiri osallistuvat (subcontractors)

– lisäksi LVM on mukana rahoittajan ominaisuudessa

(5)

Bristol / The Charged Area

(6)

Bristol / Ongoing Complementary Measures

(7)

Bristol - Status

• Modelling work for scheme design

• Consultation strategy being developed

• Delay due to complementary measures

• GPS-trial

(8)

Genoa - System Installation

Traffic divider

OCR

Dectectors Optical

coverage

Detectors

PLAN VIEW

SIDE VIEW

The system can:

manage white lists up to 200.000 plates

have a recognition time less than 2 seconds Æ 1800 veic/h per lane

record, at local level, 25000 images

Gate installation:

6 new gates

9 lanes

(9)

Rome / Limited Traffic Zone: Access Control Rome / Limited Traffic Zone: Access Control

» » PERMITS PERMITS

• • Residents 21000 Residents 21000

• • Non-residents 21000 Non-residents 21000

• • Disabled 22000 Disabled 22000 (up to 5 cars (up to 5 cars could be indicated)

could be indicated)

• • Lorries 7000 Lorries 7000

» » PARKING PARKING

• • Free 8000 Free 8000

• • Hourly fare approx. 1 Hourly fare approx. 1

/hour /hour

• • Total 10000 places Total 10000 places

» » TIME ENFORCEMENT TIME ENFORCEMENT

• • Working day: 6.30-18.00 Working day: 6.30-18.00

• • Saturday: 14.00-18.00 Saturday: 14.00-18.00

• • Holiday: no enforcement Holiday: no enforcement

» » Area: about 4,5 km Area: about 4,5 km 2 2 ; ;

» » 23 Electronic Gates; 23 Electronic Gates;

» » 42,000 Residents, 12 Ministries, Municipality’s Offices, Tourist Sites 42,000 Residents, 12 Ministries, Municipality’s Offices, Tourist Sites

(10)

Rome / Working day average traffic flows Rome / Working day average traffic flows

accessing LTZ accessing LTZ

0 2000 4000 6000 8000 10000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hour of the day

F lo w s (v e h ic le s/ h o u

November 2000 June 2001 November 2001

6:30 - 18:00

A ccess C ontrol O perative

(11)

Trondheim / The new CBD Zone

New toll plaza Existing toll plaza

Ladeforbindelsen Nidelv bro

Bakke bro

Strindvegen Klostergata

Klæbuveien

(12)

Part II: Through Traffic Charging

P P

CBD Through Traffic Charging All traffic going through the city centre is charged

Charging in Toll system

CBD ring

Reduce through traffic in CBD

Increase accessibility to CBD

Improve the environment conditions in CBD

Stimulate use of public transport

Time differentiated charging

(13)

Gothenburg - Status

• Demonstration involving approx. 350 private

testdrivers

• Two schemes – congestion

& mobility management

• Km-based charges

• No implementation, but complete system incl.

backoffice defined

(14)

Status (2) WP5: Evaluation

• Recruitment survey for first group completed

• Data collection of first group in progress

WP7: Dissemination

• Information on regional as well as national TV.

• Information on regional as well as national radio

• Articles in regional and national newspaper

• Information service, handbooks

and meetings

(15)
(16)

PROGR€SS - Copenhagen

Motorway Regional Road

Charging Zone System 10 km.

Greater Copenhagen: Cordon charging

(17)

Copenhagen / Another success-story

(18)

Copenhagen / Recovery of a trip with many fallouts

(19)

Copenhagen / Several runs with the same car –

maybe a source of information

(20)

Copenhagen / Volunteers use disposal money

Time Amount

paid to volunteers

DKK calculated

Reference phase Cost phase

To be paid back by volunteers

Amount left to

volunteers

(21)

Edinburgh Status

• Modelling for scheme design

• Widespread consultation

• Establishment of delivery company

• Political problems

• No implementation

• Retail system

• ANPR-trial

(22)

Vyöhykerajat

Line 1

Line 2

Line 3

Line 5 Line 4

A B

Espoo

Vantaa

Helsinki Kauniainen

Ring I

Ring III

(23)

Line 1

Line 2

Line 3

Line 5 Line 4

A B

Skenaariot

Principles B0: Passage based payment on zone borders B11: Parking cost – 35%

B12: Parking cost –70%

B21: Public transport costs +50%

B22: Public transport costs –50%

B23: PT Headway decreases by 33%

C0: Distance based payment on zone borders

C11: Parking cost – 35%

C12: Parking cost –70%

C21: Public transport costs +50%

C22: Public transport costs –50%

C23: PT Headway decreases by 33%

Road pricing tariffs

1.7 / 1.7 euro/passage (inner / outer border)

0,85 euro/passage for diagonal links

0,1 / 0,07 / 0,03 euro/km (inner / middle / outer border)

Technical

solutions B scenarios: DSRC or GPS C scenarios: GPS

Charging All users pay. Morning peak: 06−09 Present PT

and parking fees in B0 and C0

1.5 euro/trip within city limits and 2.5 euro/trip within HMA.

On street parking/3 tariff zones (2, 1 and 0.5 euro/h) between 8 a.m. and 5 p.m. on weekdays and between 9 a.m. and 3 p.m. on Saturdays. P+R: free parking

Objectives - Demand management within the HMA.

- To cause mode transfer for the benefits of public transport and light traffic.

- To increase public transport's share especially on the east-west direction.

(24)

Kulkumuoto-osuudet

Scenario Type Cost (€) 0+

B0

B11 Parking -35%

B12 Parking -70%

B21 PT cost +50%

B22 PT cost -50%

B31 Headway -33%

C0

C11 Parking -35%

C12 Parking -70%

C21 PT cost +50%

C22 PT cost -50%

C31 Headway -33%

Present situation

Passage 1.7 / 0.85

Trajectory 0.1 / 0.07 /

0.03

Line 1

Line 2

Line 3

Line 5 Line 4

A B

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

0+ B0 B11 B12 B21 B22 B31 C0 C11 C12 C21 C22 C31

Private

Public

P&R

Pysäköinti Joukkoliikenne Pysäköinti Joukkoliikenne

(25)

Vyöhykerajan ylittävien määrä aamuhuipputunnin aikana

Scenario Type Cost (€) B0

B11 Parking -35%

B12 Parking -70%

B21 PT cost +50%

B22 PT cost -50%

B31 Headway -33%

Passage 1.7 / 0.85

Line 1

Line 2

Line 3

Line 5 Line 4

A B

0 5 000 10 000 15 000 20 000

A B 1 2 3 4 5

B0 B11 B12 B21 B22 B31

Vaikutukset kohdistuvat lähinnä kes-

kustaan suuntautuvaan liikenteeseen.

(26)

-50 % -40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 %

B0 B11 B12 B21 B22 B31 C0 C11 C12 C21 C22 C31

L Line 4

A

Scenario Type Cost (€) 0+

B0

B11 Parking -35%

B12 Parking -70%

B21 PT cost +50%

B22 PT cost -50%

B31 Headway -33%

C0

C11 Parking -35%

C12 Parking -70%

C21 PT cost +50%

C22 PT cost -50%

C31 Headway -33%

Present situation

Passage 1.7 / 0.85

Trajectory 0.1 / 0.07 /

0.03

*

Kysyntämuutos keskustan kehällä

(Vyöhyke A)

Pysäköinti Pysäköinti

Joukkoliikenne Joukkoliikenne

- Pysäköinnin hinta korreloi lineaari-

sesti tienkäyttömaksun kanssa kes-

kustaan suuntautuvilla matkoilla.

(27)

Line 5 Line 4

A B

Scenario Type Cost (€) 0+

B0

B11 Parking -35%

B12 Parking -70%

B21 PT cost +50%

B22 PT cost -50%

B31 Headway -33%

C0

C11 Parking -35%

C12 Parking -70%

C21 PT cost +50%

C22 PT cost -50%

C31 Headway -33%

Present situation

Passage 1.7 / 0.85

Trajectory 0.1 / 0.07 /

0.03

-25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 %

B0 B11 B12 B21 B22 B31 C0 C11 C12 C21 C22 C31

Kysyntämuutos Hakamäentiellä

Pysäköinti Pysäköinti

Joukkoliikenne Joukkoliikenne

(28)

Scenario Type Cost (€) 0+

B0

B11 Parking -35%

B12 Parking -70%

B21 PT cost +50%

B22 PT cost -50%

B31 Headway -33%

C0

C11 Parking -35%

C12 Parking -70%

C21 PT cost +50%

C22 PT cost -50%

C31 Headway -33%

Present situation

Passage 1.7 / 0.85

Trajectory 0.1 / 0.07 /

0.03 Line 1

Line 2

Lin

Line 5 Line 4

A B

-30 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

B0 B11 B12 B21 B22 B31 C0 C11 C12 C21 C22 C31

Kysyntämuutos Kehä I:llä

- Pysäköinnin hinnalla ei ole merki- tystä poikkittaisliikenteeseen.

- Joukkoliikenteen tarjonta ja hinta sen sijaan vaikuttavat merkittävästi.

- keskustan kiertäminen => Kehä I

(29)

Line 1

Line 2

Line 3

Line 5 Line 4

A B

-30 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

B0 B11 B12 B21 B22 B31 C0 C11 C12 C21 C22 C31

Scenario Type Cost (€) 0+

B0

B11 Parking -35%

B12 Parking -70%

B21 PT cost +50%

B22 PT cost -50%

B31 Headway -33%

C0

C11 Parking -35%

C12 Parking -70%

C21 PT cost +50%

C22 PT cost -50%

C31 Headway -33%

Present situation

Passage 1.7 / 0.85

Trajectory 0.1 / 0.07 /

0.03

Kysyntämuutos Kehä III:lla

(30)

Johtopäätöksiä mallinnuksesta

Line 1

Line 2

Line 3

Line 5 Line 4

A B

- Kilometripohjainen ja vyöhykerajalla maksettava maksu ovat seututasolla likipitäen yhtä tehokkaita, mutta paikalliset vaikutukset poikkeavat paljon =>

hinnan määrittäminen vs. tavoitteet

- Keskustaan kohdistuvaa vaikutusta voidaan kompensoida tehokkaasti pysäköintimaksua alenta- malla.

-Tienkäyttömaksut tarjoavat tehokkaan työkalun poikittaissuuntaisen liikenteen hallintaan. =>

joukkoliikenteen tarjonnan kehittäminen lisää vaikuttavuutta.

ELI,

Keskustaliikennettä voidaan hallita tehokkaasti jo nykyisillä ”työkaluilla”, joukkoliiken- teellä ja pysäköinnillä (hinta ja tarjonta). Poikittaisliikenteestä nämä vaihtoehdot vielä puuttuvat, jolloin jäljelle jää hinnoittelu tai ”kapasiteetin rajoittaminen”.

Keinojen sovittaminen yhteen mahdollistaa vaikutusten hienosäädön halutulla tavalla.

(31)

PROGR€SS

Mallinnuksen lisäksi Helsingssä tehdään:

– Sidosryhmähaastaattelut (pääosin tehty) – SP-tutkimus v. 2003

Muu hyöty:

- 4 vuotta seurataan hyvin läheltä 7 muun

kaupunkikohteen maksujärjestelmähankkeen

etenemistä (+ 2 vuotta sitä ennen jo PRESS-

projektissa)

(32)

Dissemination

Project website at: www.progress-project.org

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

In the same token, the second procedure of “Encouraging community solidarity, employers are encouraged to give parents leave for hours in order to enhance parental presence

The first 7-valent pneumococcal conjugate vaccine is already licensed, after being shown to prevent a great majority of invasive pneumococcal infections and majority acute

On kiinnostavaa, että uusien tietokirjojen määrä on viime vuosina ollut sama kuin uusien kaunokir-.. Elämäni tiEtokirjat

Comfort of beef cattle lying Fulfiling calves' need to suckle Extended milk provision to calves Continuous access to rouhage Increased space allowance for beef Freedom of

Finland’s  development  of  national  health  information  systems  has  attracted  international  attention.  National  health  information  system  services 

This doctoral dissertation examines the phenomenon of alternative food networks (AFNs) from the perspective of food system sustainability. AFNs are seen as a promising response to

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsitte- lyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

Based on the students’ journal entries, a short-format Twine game jam can support assessment in a higher education setting, provided it is instructed and planned well such

kuitenkaan tarkoita, että BIM Finlandin markkinaosuus olisi laskenut samassa tahdissa kilpailijoihin verrattuna, koska asiakkaille toimitettujen määrät ovat toki laskeneet