• Ei tuloksia

Esipuhe - Preface

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Esipuhe - Preface"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

ESIPUHE

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen, AFinLA ry:n, syyssymposium 2009 pidettiin 12.–13. marraskuuta. Päävastuu tapahtumasta oli Tampereen ammat- tikorkeakoulun Kielet ja kansainvälinen toiminta -osaamiskeskuksella. Sym- posiumin ohjelmaa rikastutti Suomen ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajien valtakunnallinen SUVI-työryhmä. TAMK:n opiskelijat keräsivät projektiopintoja käytännön järjestelyissä. Ensimmäistä kertaa Suomen tiedeyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen soveltavan kielitieteen edustajat ta- pasivat ammattikorkeakoulun suojissa – näin Tampereella kruunattiin jo vuosia jatkunut yhteistyö.

Symposiumin teemana oli Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri.

Kutsupuhujina olivat Anna Mauranen Suomesta, Keith Richards Britanniasta ja Balázs Heidrich Unkarista. Osallistujia eri puolilta Suomea ja maailmaa saapui yli 150. Symposiumin teema innoitti esitelmöijiä ja työpajojen vetäjiä keskuste- lemaan arvioinnista, erityisalojen kielestä, myös kasvatuksen näkökulma erot- tui esitysten aiheissa. Olemme kiitollisia tuesta, jota symposium sai Tieteellis- ten seurain valtuuskunnalta (TSV), Tampereen ammattikorkeakoululta, Oxford University Pressiltä ja Routledge Publishingilta.

Symposiumin esitelmiin pohjaavista artikkeleista koottiin kaksi julkaisua, painettu AFinLAn vuosikirja n:o 68 ja verkkojulkaisu AFinLA-e: Suomen so- veltavan kielitieteen julkaisuja nro 2 (2010) osoitteessa: http://ojs.tsv.fi /index.

php/afi nla. Julkaisuihin hyväksytyt artikkelit on arvioinut kaksi riippumatonta arvioijaa, joiden ehdotusten mukaan kirjoittajat ovat viimeistelleet artikkelinsa.

Kiitämme lämpimästi kaikkia kirjoittajia miellyttävästä yhteistyöstä. Lisäksi ha- luamme kiittää Jukka Knaappilaa toimitusavusta sekä Sinikka Lampista molem- pien julkaisujen taittamisesta. Olemme syvästi kiitollisia jokaiselle, joka on ollut mukana julkaisujen loppuunsaattamisessa.

Toivotamme lukijoille innoittavia hetkiä molempien julkaisuversioiden parissa!

Tampereella joulukuussa 2010 Mikel Garant & Mirja Kinnunen

(2)

PREFACE

The fall 2009 AFinLA symposium took place at Tampere University of Applied Sciences on November 12th and 13th. The theme was Professional Communica- tion, Education, and Culture. This was the fi rst time this event was held at a uni- versity of applied sciences so it served to build bridges between the two tertiary education systems in Finland.

The response to the conference was overwhelming. There were over 150 participants with many presentations and workshops. Presenters and partici- pants came from all over Finland and abroad. Our plenary speakers were Anna Mauranen from Finland, Keith Richards from Great Britain and Balázs Heidrich from Hungary. After a double blind review process, selected papers from the conference were published in two forums: The AFinLA Yearbook Number 68 and in the AFinLA-e: Applied Linguistics Research Number 2 (2010) located at:

http://ojs.tsv.fi /index.php/afi nla.

We would express our heartfelt thanks to the following individuals: the wri- ters for submitting their contributions to a blind review process, because without their courage and effort an edited collection like this would not be possible; the members of the editorial review board for their thoughtful and timely reviews as well as Jukka Knaappila for his assistance, and Sinikka Lampinen for typesetting and layout of both versions.

We would also like to thank our fi nancial sponsors: the Federation of Fin- nish Learned Societies, Tampere University of Applied Sciences, Oxford Uni- versity Press, Routledge Publishing, and everyone else who has supported this volume. Any errors which appear are our own.

We hope the readers will fi nd reading the AFinLA Yearbook Number 68 and in the AFinLA-e: Applied Linguistics Research Number 2 (2010) both inter- esting and rewarding.

Tampere, December 2010 Mikel Garant & Mirja Kinnunen

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Two edited collections have been produced based on the symposium presentations: the printed AFinLA Yearbook 2013 and the electronic online publication AFinLA-e: soveltavan

However, presently, few European countries (UK and Sweden) run soil surveys that are, or may be, able to provide nationwide estimates of soil carbon stock changes. Establishing

The conference for which the papers in this volume of EJBO were originally pre- pared was the European Business Ethics Network (EBEN) Research Conference 2010 held

In this paper, we present and discuss the results of a study where we analysed the research process reported in 155 papers published in the European Journal of Engineering

Sadan kilometrin säteellä Kalevankankaasta sijaitsee yhteensä 66 ma- joituspalvelua, joista ainoastaan 9 prosenttia on tunnin ajomatkan ja vain 6 prosenttia puolen tunnin

Secondly, while Levelt’s (1989) model simplifies the speech production faculty, further reduction can be achieved by investigating the Turkish finite verb paradigm, which renders

we review the papers published the conference proceedings of Technologies for Interactive Digital Storytelling and Entertainment (TIDSE) and Interna- tional Conference on

tieliikenteen ominaiskulutus vuonna 2008 oli melko lähellä vuoden 1995 ta- soa, mutta sen jälkeen kulutus on taantuman myötä hieman kasvanut (esi- merkiksi vähemmän

o asioista, jotka organisaation täytyy huomioida osallistuessaan sosiaaliseen mediaan. – Organisaation ohjeet omille työntekijöilleen, kuinka sosiaalisessa mediassa toi-

− valmistuksenohjaukseen tarvittavaa tietoa saadaan kumppanilta oikeaan aikaan ja tieto on hyödynnettävissä olevaa & päähankkija ja alihankkija kehittävät toimin-

Alihankintayhteistyötä, sen laatua ja sen kehittämisen painopistealueita arvioitiin kehitettyä osaprosessijakoa käyttäen. Arviointia varten yritysten edustajia haas- tateltiin

Ydinvoimateollisuudessa on aina käytetty alihankkijoita ja urakoitsijoita. Esimerkiksi laitosten rakentamisen aikana suuri osa työstä tehdään urakoitsijoiden, erityisesti

Mansikan kauppakestävyyden parantaminen -tutkimushankkeessa kesän 1995 kokeissa erot jäähdytettyjen ja jäähdyttämättömien mansikoiden vaurioitumisessa kuljetusta

Työn merkityksellisyyden rakentamista ohjaa moraalinen kehys; se auttaa ihmistä valitsemaan asioita, joihin hän sitoutuu. Yksilön moraaliseen kehyk- seen voi kytkeytyä

Aineistomme koostuu kolmen suomalaisen leh- den sinkkuutta käsittelevistä jutuista. Nämä leh- det ovat Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Aamulehti. Valitsimme lehdet niiden

The proceedings published in the LUMAT journal represent scientific papers presented at the ECRICE 2014 conference The proceedings will be published in two separate issues of

The Autumn symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics (AFinLA) was organised at the University of Helsinki in November 2015 with the theme The language user

The articles published in this AFinLA Yearbook 2012 approach questions relating to multilingualism from the perspectives of second language acquisition research,

After a double blind review process, selected papers from the conference were published in two forums: The AFinLA Year- book Number 68 and in the AFinLA-e: Applied Linguistics

However, Ennen & nyt (aka "The Before and Now") makes history by publishing the NIHK papers in its special number 2/01, only a couple of months after the conference

Fred K ARLSSON (ed.) Papers from the Fifth Scandinavian Conference of Computational Linguistics, Helsinki.. Publications of the Department of General

The shifting political currents in the West, resulting in the triumphs of anti-globalist sen- timents exemplified by the Brexit referendum and the election of President Trump in

Finally, development cooperation continues to form a key part of the EU’s comprehensive approach towards the Sahel, with the Union and its member states channelling