• Ei tuloksia

Mitä kirjoittajamaksut (APC) ovat? näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Mitä kirjoittajamaksut (APC) ovat? näkymä"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

Helsingin yliopisto Think Open Digest Think Open Digest, 1/2022, Kirjoittajamaksut (APC)

1

Mitä kirjoittajamaksut (APC) ovat?

Juuso Ala-Kyyny

1

1 Tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto, juuso.ala-kyyny@helsinki.fi

Julkaistu 17.3.2021

Abstrakti

Kirjoittajamaksu (article processing charge, APC) on avoimen julkaisemisen hinta, jonka suuruus vaihtelee kustantajasta ja lehdestä riippuen. Kirjoittajamaksulla rahoitetaan avointa julkaisemista. Suurin osa open access -lehdistä ei kuitenkaan peri kirjoittajamaksua.

Artikkelikohtaiset kirjoittajamaksut ovat Think Open -blogin uuden viisiosaisen kirjoitussarjan aiheena, ja avausosassa pureudutaan peruskäsitteisiin.

Artikkeli julkaistiin alun perin Think Open -blogissa: https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/apc-sarja-1/

Kirjoittajamaksu (article processing charge, APC) on open access- tai hybridilehden perimä artikkelikohtainen maksu avoimesta julkaisemisesta (ks. avoimen julkaisemisen tavat).

Kaikki open access -lehdessä (gold OA) julkaistut artikkelit ovat avoimesti saatavilla ilman erillistä maksua, joten kirjoittajamaksulla katetaan julkaisemisesta koituvat kustannukset. Open access- lehti ei peri tilaus- eli lisenssimaksua.

Hybridilehti (hybrid OA) on nimensä mukaisesti hybridi:

se julkaisee sekä maksua vastaan avattuja artikkeleita että maksumuurin takana olevia artikkeleita, joista peritään tilausmaksu. Hybridilehtien hinnoitteluun liittyvän läpinäkyvyyden ja kohtuullisuuden puutteen sekä kaksoislaskutuksen takia niitä ei suositella avoimen julkaisemisen julkaisukanavaksi.

Kirjoittajamaksu, APC-maksu… eli termeistä

Kirjoittajamaksuun voidaan viitata eri termein:

 julkaisumaksu (merkitykseltään laajempi, voidaan periä myös kuvasta, aineistosta tms.)

 APC-maksu

 käsittelymaksu

 avoimen julkaisemisen maksu.

Englannin kielessä termejä ovat article processing charge, APC, APC fee, open access fee, author fee ja publication fee.

Yleistymässä ovat myös ”submittausmaksut” (submission fee), jotka peritään jo siinä vaiheessa, kun artikkeli lähetetään julkaistavaksi. Submittausmaksu on maksettava, vaikka artikkelia ei hyväksyttäisi julkaistavaksi.

Hintahaitari suuri, merkittävä osa OA-lehdistä maksuttomia

Kirjoittajamaksun suuruus vaihtelee huomattavasti kustantajasta ja lehdestä riippuen – kymmenistä tai sadoista euroista tuhansiin euroihin. Suurten tiedekustantajien kirjoittajamaksut asettuvat 1500–3000 euron välille (ks. myös blogiartikkeli hinnanmuodostuksen perusteista).

Usein tutkijan taustaorganisaatio, kuten Helsingin yliopisto, maksaa kirjoittajamaksun tutkijan sijasta.

Kustantaja kuitenkin osoittaa maksun yleensä vastuulliselle kirjoittajalle.

Kaikki open access -lehdet eivät peri kirjoittajamaksuja – esimerkiksi suurin osa (noin 70 prosenttia) DOAJ-tietokannan OA-lehdistä on tutkijalle maksuttomia. Eli ne rahoitetaan toisin. Tieteellisten seurojen avointa julkaisemista käsittelevässä raportissa on eritelty 27 erilaista mallia avoimen julkaisemisen rahoittamiseen.

Avoimen julkaisemisen jargonissa myös maksuttomat OA- lehdet ovat gold OA -lehtiä, mutta usein niihin viitataan tarkentavalla termillä ”diamond OA” eli timantti-OA.

(2)

Think Open Digest, 1/2022 Kirjoittajamaksut (APC)

2

Lisätietoa kirjoittajamaksuista ja niihin liittyvistä palveluista löytyy Helsingin yliopiston kirjaston ylläpitämältä Julkaisumaksut-sivulta.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Open Access -julkaisemisen laajeneminen tie- teellisen julkaisemisen muotona elää voimakas- ta murrosvaihetta. Vauhti on kiihtynyt etenkin vuodesta 2012 alkaen, jolloin muun muassa

Open access author fee or article processing charge (APC) is the price paid for open access publication and it varies depending on the publisher and journal.. The APCs finance open

The goal of the University of Helsinki is to make the practices related to open access fees (article processing charge, APC) as smooth as possible for

Kirjoittajamaksut ovat osa avoimen julkaisemisen (open access) kokonaisuutta, jolla pyritään saattamaan tieteellisen tutkimuksen tulokset avoimesti

Open access fees (or article processing charges, APCs) are part of a diverse set of options in open access publishing, a sector that aims to make open access to research

Helsingin yliopisto Think Open Digest Think Open Digest, 1/2022, Kirjoittajamaksut (APC)1. ”Koko tiedejulkaisemisen malli pitäisi miettiä uudelleen” – tutkijat

University of Helsinki Think Open Digest Think Open Digest, 1/2022, Article processing charges (APC)1. ”The whole model for science publishing should be rethought” –

Juuri ilmestyneen vuoden 2009 julkaisusarjaindeksin mukaan luokiteltuna Silva Fennica asettuu 18 sijalle metsätieteen sarjojen joukossa.. Tässä ryhmässä on kaikkiaan 46