• Ei tuloksia

Oletetaan, että f :Rn

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Oletetaan, että f :Rn"

Copied!
1
0
0

Kokoteksti

(1)

Moderni reaalianalyysi: harjoitustehtävät 8.10.2009, klo 8-10, Sali M101

1. Oletetaan, että Ai,i= 1,2, ...., ovat pistevieraita mitallisia joukkoja,A=

i=1Ai ja f :A→[0,∞]mitallinen funktio. Näytä, että Z

A

f dm= X

i=1

Z

Ai

f dm.

2. Oletetaan, että f :Rn [−∞,∞] on mitallinen funktio ja ettäg :Rn [−∞,∞]on funktio, jolle pätee g(x) =f(x) m.k.x∈Rn. Todista, että g on mitallinen.

3. Oletetaan, että f, g : Rn [−∞,∞] ovat mitallisia funktioita ja g = f m.k. Rn:ssä. Näytä, että

f ∈Lp(Rn) jos ja vain jos g ∈Lp(Rn) ja silloin ||f||p =||g||p.

4. Näytä, että jos f ∈Lp(A), 1≤p <∞, niin |f|<∞ m.k.A:ssa.

5. Oletetaan, että A Rn on mitallinen joukko, m(A) < ja f : A [−∞,∞] on mitallinen funktio. Todista, että f ∈Lp(A), 1 p < ∞, jos ja vain jos

X

i=1

2ip m({x∈A:|f(x)|>2i})<∞.

6. Oletetaan, että {xi} on yksikköpallon B(0,1) numeroituva ja tiheä os- ajoukko. Määritellään, f :B(0,1)[0,∞],

f(x) = X

i=1

1

2i |x−xi|−α.

Millä α:n arvoilla f ∈Lp(B(0,1)), 1≤p <∞?

7. Oletetaan, että 1≤p < r < q <∞. Todista, että Lr(Rn)⊂Lp(Rn) +Lq(Rn).

Tämä takoittaa sitä, että jokaisellef ∈Lr(Rn)on olemassa sellaiset funktiot g ∈Lp(Rn)ja h∈Lq(Rn), että f =g+h.

1

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Keksi esimerkki sellaisesta reaaliarvoisesta kuvauksesta f, joka ei ole vakiokuvaus ja jonka derivaatta on nolla.. Lis¨ ateht¨

M¨ a¨ arit¨ a kolme lukua, joiden summa on 50 ja joiden neli¨ oiden summa on pienin mahdollinen.. Lis¨ ateht¨

[r]

[r]

[r]

[r]

Keksi esimerkki sellaisesta reaaliarvoisesta kuvauksesta f, joka ei ole vakiokuvaus ja jonka derivaatta on

M¨ a¨ arit¨ a kolme lukua, joiden summa on 50 ja joiden neli¨ oiden summa on pienin mahdollinen.. Lis¨ ateht¨