TOIMINTAKERTOMUS 2009 YLEISTÄ TUL:n Suur-Helsingin piiri

25  Download (0)

Full text

(1)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 1 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

TOIMINTAKERTOMUS 2009

YLEISTÄ

TUL:n Suur-Helsingin piiri oli vuoden 2009 alussa aivan uuden tilanteen edessä. Piiriä pitkään tunnollisesti luotsannut toiminnanjohtaja Rauno Pajunen kuoli yllättäen vuoden 2008

marraskuussa ja piiri aloitti toimintakauden ilman toiminnanjohtajaa. Uusi toiminnanjohtaja Hannu Ahonen astui TUL:n palvelukseen 2.2.2009. Piiri oli ollut 2 ½ kuukautta ilman työntekijää, joten töitä oli kerääntynyt paljon. Toimintavuoden aikana uusi toiminnanjohtaja pyrittiin ajamaan sisään tehtäviinsä monipuolisen toiminnan kautta. Esimerkkinä se, että 1.

työpäivän päätteeksi oli työlistalla piirihallituksen kokous.

Toimintakauden aikana käynnistettiin useita projekteja tarkoituksena parantaa seuroille kohdistuvaa palvelua. Varsin merkittävä osa toimintakauden ponnisteluista kohdistui

seurayhteystietojen ja sähköpostiosoitteiden ajan tasalle saattamiseen. Selvitystä tehtiin mm.

keväällä liittojuhlien osallistujahankinnan ja syksyllä seuratoimintakyselyn yhteydessä.

Piirissä aloitettiin internet -sivujen uudistus, yhteistyökumppanien hankinta ja seurakirjeiden sekä tiedotteiden lähettämisessä siirryttiin sähköiseen postitukseen kuitenkin niin, että niille 25 seuralle, joihin ei ole sähköpostiyhteyttä, seurakirje lähetetään edelleenkin paperiversiona.

Samassa yhteydessä aloitettiin sähköisen piirilehden suunnittelu.

Piirin strategian uudistaminen aloitettiin elokuussa 2009 ja saadaan päätökseen keväällä 2010. Strategiatyön lähtökohta on seuraava: TUL:n Suur-Helsingin piiri toimii jäsen-

järjestöjensä yhteistyöelimenä, joka lisää jäsenseurojensa näkyvyyttä ja vuorovaikutusta sekä vastaa edunvalvonnasta. Tämän tehtävän onnistumiseksi tulee turvata riittävät taloudelliset resurssit ja huolehtia yhteyksistä olemassa oleviin seuroihin.

Piiriin palkattiin Harri Pirhonen ajalle 3.8. - 30.11. hoitamaan piirin arkistointia ja siihen liittyviä töitä. Palkkaaminen toteutettiin työllistämistuella ja Helsinki-lisällä. Projekti onnistui hyvin.

Saimme koottua, luetteloitua ja luovutettua urheiluarkistoon piirin materiaalin vuosilta 1983 - 2002. Arkistoinnin yhteydessä käynnisteltiin myös Piirin historiaprojektia, mutta resurssit eivät aivan riittäneet sen täysimittaiseen toteuttamiseen.

Toimintavuoden aikana jatkettiin TUL:n Hyvä Seura -hankkeen jatkoksi uuden seuratoiminnan kehittämishankkeen suunnittelua Suur-Helsingin, Uudenmaan ja Kymenlaakson piirien johdon yhteisellä tapaamisella. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2010 - 2013 nimellä ”Tule

Urheiluseuraan Liikkumaan” yhdessä em. piirien kanssa. Hankkeen tarkoituksena on mukana olevien piirien omiin arvoihin ja strategiaan pohjautuen saada urheiluseurojen toimintakyky vastaamaan paikallista liikuntakysyntää, lisätä urheiluseurojen osaamista, uudistaa

johtamiskulttuuria sekä turvata seuran vaikutusalueella monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja varmistaa nykyaikaisen tieto-taidon osaaminen seurajohdoissa. Lisäksi tavoitteena on tuottaa TUL:n käyttöön vuoteen 2014 mennessä ”viestintäkäsikirja”, koulutusohjelma, jonka avulla urheiluseurojen luontaiseen toimintaan voidaan liittää käyttökelpoinen ja ajan hermolla toimiva ja kehittyvä viestintämalli.

(2)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 2 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com Koulutustoimintaa järjestettiin pääsääntöisesti yhdessä TUL:n Uudenmaan piirin kanssa.

Yhteistoiminta TUL Etelä-Suomen muiden piirien, Hämeen ja Uudenmaan, kanssa jatkui myös kilpailu- ja nuorisotoiminnassa. TUL Etelä-Suomen mestaruuskilpailuja tai avoimia turnauksia järjestettiin hiihdossa, jalkapallossa, joukkuevoimistelussa, suunnistuksessa ja yleisurheilussa.

Seurayhteistyön lisäksi yhteistyötä tehtiin useiden muiden tahojen kanssa. Järjestimme mm.

Helsingin Työväen Vappujuhlan yhdessä SAK:n paikallisjärjestön sekä SDP:n ja Vasemmisto- liiton Helsingin piirien kanssa. TUL:n Suur-Helsingin piiri osallistui Syksyn Kuntoviikkoihin. Piiri järjesti 5.-6.9. Siikarantapäivät yhteistyössä Siikaranta-opiston, Rakennusliiton, Elämäntapa- liiton, Korson Kaiun, Leppävaaran Sisun, Merihaan Urheilijoiden ja Nuuksion Tason kanssa.

Tapahtuma oli Piirin Syksyn Kuntoviikkojen päätapahtuma 90 -vuotisjuhlien hengessä tunnuksella ”90 vuotta kuntoliikuntaa ”. Syksyllä 2009 aloitimme yhteistyön Vantaan

kaupungin kulttuuritoimen kanssa tarkoituksena järjestää Tikkurilassa keväällä 2010 Vantaan kaupunkijuhla -tapahtuma konsertteineen. Tapahtuma tarjoaa seuroille merkittävän varain- hankintamahdollisuuden ja näkyvyyttä myös Piirille ja yhteistyökumppaneille.

Piiri on mukana 22.11.2007 Oulussa perustetussa TUL:n 14 piirin omistamassa Retki Konttainen Oy:ssä. Osakeyhtiö ylläpitää, hallinnoi ja vuokraa Kuusamossa sijaitsevaa Konttaisen retkeilykeskusta.

Toimintakaudelle osui kolme Piirin ja TUL:n kannalta merkittävää tapahtumaa: TUL Joy Games Vantaa -tapahtuma 6.-8.2. ja sen yhteydessä 8.2. pidetyt Piirin 90 -vuotisjuhlat sekä TULe 2009 Suomen Työväen Urheiluliiton 11. liittojuhla 5.-14.6. Tampereella.

TUL Joy Games VANTAA 6.-8.2.

TUL Joy Games on valtakunnallinen lapsille ja nuorille suunnattu liikuntatapahtumaketju.

Vuosittain järjestetään kaksi suurta tapahtumaa keskittämällä erityisesti eri lajien nuorten mestaruuskilpailuja ja muita tapahtumia samalle paikkakunnalle. Samassa yhteydessä järjestetään myös seuratoimitsijoille ja kuntalaisille suunnattuja eri lajien tapaamisia, tutustumismahdollisuuksia eri lajeihin ja neuvottelupäiviä.

Vuoden 2009 TUL Joy Games -tapahtuman sai järjestääkseen TUL:n Suur-Helsingin piiri ja tapahtuman järjestelyissä avusti Vantaan TUL:n seurojen Tuki, joka joutui oletettua

suurempaan vastuuseen Rauno Pajusen yllättävän kuoleman vuoksi. Vantaan TUL:n seurojen Tuen toiminnanjohtaja Jaana Kuusela hoiti järjestelyjä oman toimensa ohella. TUL:n Suur- Helsingin piiri maksoi näistä palveluista Vantaan TUL:n seurojen Tuelle korvausta.

Tapahtuma oli tarkoitus järjestää pääosin Länsi-Vantaalla. Näin kuviteltiin saatavan tapahtumasta näyttävä, koska väki olisi liikkunut pienemmällä alueella. Kahden

osallistujamääriltään suuren lajin, uinnin ja salibandyn, peruuntumisen vuoksi uskottiin, ettei väkeä liikkuisi paljonkaan jäljelle jäävien lajien mukana ja niin kilpailutapahtumat järjestettiin laajemmalla alueella. Karaten, sulkapallon ja pöytätenniksen katsottiin onnistuvan paremmin seurojen omilla toiminta-alueilla.

(3)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 3 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com Kaikki muut tapahtumaan suunnitellut lajit saatiin toteutettua lukuun ottamatta lentopalloa, joka jouduttiin perumaan liian pienen osallistujamäärän vuoksi. Tapahtuman lajeina olivat siten hiihto, jalkapallo, karate, koripallo, luistelu, pöytätennis, shakki ja sulkapallo, joista hiihdossa, karatessa ja sulkapallossa kilpailtiin TUL:n mestaruuksista.

Vantaalaisille järjestettiin vesidisko, johon osallistuikin 150 kaupunkilaista. Niin ikään järjestettiin opastusta pikaluistelussa ja short track -kaukalouistelussa. Luistelu sai paljon kiitosta koulujen opettajilta. Myös koululaiset olivat innoissaan kokeillessaan heille outoja pikaluistimia. Opettajien toiveiden mukaan seurat voisivat järjestää enemmänkin vastaavia lajitutustumisia koululaisille.

TUL:n kuntoliikuntavaliokunta ja nuorisovaliokunta kokoontuivat tapahtuman yhteydessä.

Alun perin tapahtumaan odotettiin noin 2500 henkilöä. Tapahtuman suosio yllätti järjestäjät ja väkeä liikkui eri tapahtumissa yhteensä lähes 3000 henkilöä.

Tapahtuman avajaiset pidettiin jalkapalloturnauksen yhteydessä Myyrmäen jalkapallohallissa ja tapahtuman avasi TUL:n Suur-Helsingin piirin puheenjohtaja ja TUL:n sekä SPL:n

Uudenmaan piirin varapuheenjohtaja Kari Uotila korostaen puheessaan TUL:n ja Suur- Helsingin piirin näkyvää vapaaehtoistoiminnan osuutta maan ja alueen liikunta- ja urheilu- toiminnassa

TUL:n Suur-Helsingin piirin 90-vuotisjuhlavastaanotto 8.2.

Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen TUL:n Suur-Helsingin piirin 90-vuotisjuhlavastaanotto järjestettiin TUL Joy Games Vantaa -tapahtuman yhteydessä, koska muuten tapahtumalla ei olisi ollut juhlatilaisuutta. Vastaanotolla kävi veteraaneja, entisiä työntekijöitä, yhteistyö-

kumppanien sekä Suur-Helsingin ja Uudenmaan piirien seurojen edustajia, yhteensä noin 100 henkilöä. Vastaanotolla hanuristi Jonna Pirttijoki soitti taustamusiikkia.

Juhlan ohjelma oli rakennettu naisten- ja lasten tanssinäytöksen ympärille. Näytöksen

järjestelyistä vastasi piirin naisjaosto. Helsingin Jyryn, Helsingin Kotkien, Myllypuron Pauhun, Rekolan Raikkaan ja Voimistelu- ja urheiluseura Elisen ryhmät ja yksittäiset esiintyjät esittivät upeita ohjelmanumeroita. Eevi Kaasinen lausui runoja ja monenlaista asiaa tuli esille niin Kari Uotilan avaustervehdyksessä kuin Birgitta Kervisen juhlapuheessakin. Esiintyjiä oli kaiken kaikkiaan nelisenkymmentä. Näytöstä oli seuraamassa noin 70 henkilöä, joiden joukossa mm.

Vantaan kaupunginjohtaja Juhani Paajanen, joka toimi TUL Joy Games Vantaa -tapahtuman suojelijana. Samaan aikaan käynnissä olleet kilpailut verottivat Piirin 90 -vuotisjuhlan yleisö- määrää.

TULe 2009 TUL:n 11. LIITTOJUHLA 5.-14.6. TAMPEREELLA

Liittojuhlapuheessaan TUL:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero vakuutti, ettei perinne katkea Tampereen liittojuhliin. Tapahtuma onnistui Paateron mukaan sekä

urheilutapahtumilla että osanottajamäärilläkin mitaten niin hyvin, että keskustelua liitojuhlien

(4)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 4 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com tarpeellisuudesta ei tarvitse jatkaa. Kun vielä säätkin suosivat tätä ensimmäistä kertaa Tampereella kahtena perättäisenä viikonloppuna järjestettyä tapahtumaa, on perustellusti syytä olla muiden osanottajien lailla tyytyväinen, totesi hän.

- Mieltä lämmitti lisäksi ulkomaisten vieraiden ihmettely siitä, miten yksi urheilujärjestö

kykenee kokoamaan useita tuhansia liikunnan ystäviä yhteen näin pienessä maassa, kuvaili Paatero tunnelmiaan.

Uudistustyö jatkuu. Sekä puheenjohtaja Paatero että muut johtavat kisojen järjestäjät muistuttivat, että Tampereella oli luvattu järjestää uudentyyppinen kisatapahtuma perinteitä kunnioittaen.

- Myös tässä suhteessa onnistuttiin. Idea ay-väen omasta viikonlopusta osoittautui toimivaksi.

Sitä pitää jatkaa ja kehittää. Noin viikon mittaiseen leiriin olen tyytyväinen. Sen haluaisin kasvavan vielä enemmän kansainväliseen suuntaan. Näiden parin esimerkin lisäksi uudistustyötä on jatkettava muutenkin määrätietoisesti ja rohkeasti.

- Se tunnelma, joka muodostuu eri lajien harrastajien kokoontumisesta ja yhdessäolosta on välitettävä kotiin vietäväksi myös tulevissa liittojuhlissa. Sitä veteraanit korostivat omassa tapaamisessaan ja sitä perinnettä jatketaan, vaikka ohjelman sisältö muuttuukin, korosti Paatero

Tavoite saavutettiin. Myös muut keskeiset vastuuhenkilöt kuten liittojuhlan projektipäällikkö Matti Kettunen ja TUL:n Tampereen piirin puheenjohtaja Jukka Nieminen olivat huojentuneita liittojuhlan onnistumisesta. He kiittivät nöyrästi tuhatpäistä talkooväkeä, yhteistyökumppaneita ja kisatoimiston monikymmenpäistä joukkoa, joka teki pitkää päivää, venyttäen voimansa äärimmilleen.

Tapahtumaan osallistujatavoite, 30000 henkilöä, lähes saavutettiin, kun mukaan lasketaan molempien viikonloppujen ja viikon kuluessa järjestettyjen useiden kymmenien kilpailujen ja tapahtumiin osallistuneet. Muutamissa kisoissa kilpailijoita oli jopa enemmän kuin odotettiin.

Pääjuhlaa edeltävään värikkääseen kulkueeseen osallistui kuusi ja puoli tuhatta marssijaa ja itse pääjuhlaan 2500 esiintyjää ja noin 6000 katsojaa. Eri-ikäiset ohjelman esittäjät saavat olla suorituksiinsa tyytyväisiä. Yleisö piti näkemästään.

Urheilutapahtumista muistetaan esimerkiksi jalkapallon 160 joukkueen Särkänniemi-cup ja 2000 osallistujan Pirkan pyöräily varmasti pitkään.

TUL:n SUUR-HELSINGIN PIIRISSÄ valmistautuminen Liittojuhlille alkoi jo vuonna 2008.

Vuoden 2009 alussa selvisi, että Piirin tavoite, 2000 kisapassin lunastanutta osallistujaa Suur- Helsingin piirin seuroista, vaatii paljon työtä toteutuakseen. Ehkä tavoite oli liian kova, mutta koska se oli asetettu, sen toteuttamiseksi tuli myös tehdä työtä. Piirin jäsenseurat jaettiin piirihallituksen jäsenten kesken ja lähes kaikkiin seuroihin otettiin puhelimitse yhteyttä.

Samalla tarkistettiin tai olisi pitänyt tarkistaa myös seurojen yhteystiedot. Puhelinkierros ja toiminnanjohtajan muut yhteydenotot seuroihin seurojen aktivoimiseksi lisäsivät kisapassi- menekkiä vain vähän eikä kampanja näin ollen kantanut juurikaan hedelmää. Vaikka Piirin seuroille tarjottiin jokaisesta lunastetusta alle 18 -vuotiaan kisapassista 20 € :n tukea piirin

(5)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 5 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com varoista ja sekä liittojuhlista että tuesta tiedotettiin seuroille useita kertoja, vain 20,9 % tavoitteesta saavutettiin. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että piirin alueelta oli päivätapahtumissa ja kilpailuissa osallistujia ilman kisapassien lunastamista. Seuroilta saatujen tietojen ja arvioin mukaan heitä oli noin 300 henkilöä. Yhteensä piirin alueelta liittojuhlille osallistui siis noin 700 henkilöä.

Seuroilta saadusta palautteesta voidaan päätellä, että eräiden lajien järjestämiseen liittyvät ongelmat, esimerkiksi jalkapallo-turnaukseen hyväksytty liian pieni joukkuemäärä (hiekka- kenttiä ei haluttu käyttää) ja sulkapalloturnauksen liian myöhäinen (pari viikkoa ennen

tapahtumaa) julkistaminen vähensivät selvästi osallistumisaktiivisuutta. Seurojen ongelmana oli salibandyturnauksen ja muutamien muiden lajien aiheuttama laimea kiinnostus sekä kisapassien kalliina pidetty hinta. Ne vähensivät selvästi osallistumisinnokkuutta. Lisäksi keskusteluissa on tullut esille myös se mahdollisuus, onko liittojuhlien kaltaisten

massatapahtumien aika ohi. Joka tapauksessa on syytä tarkasti pohtia sitä, kuinka asiassa jatkossa edetään.

Ne, jotka olivat lähdössä liittojuhlille tai olivat sitoutuneet johonkin rooliin liittojuhlilla, tekivät lujasti töitä tapahtuman onnistumiseksi. Erityisesti Piirin Naisjaoston osuus kenttäohjelmien läpiviennissä oli merkittävä. Maire Ikonen ohjasi piiriohjaajana TUL:n Suur-Helsingin alueella TUL2009 Aikuinen-lapsi -ohjelmaa ja yhteisharjoituksia pidettiin 5 kertaa Vallilan koululla.

Maire oli käytettävissä myös seurojen omiin harjoituksiin sikäli kun Vallilan koulun harjoitusajat eivät seuroille sopineet. Minna Närvä puolestaan ohjasi liittojuhlaohjelmien yhteisharjoituksia Laajasalon palloiluhallissa ja Töölön Kisahallissa 5 kertaa.

Piirin veteraanit osallistuivat niin ikään liittojuhlatapahtumiin ja heidän vierainaan Tampereella oli Tallinnan Kalevin veteraanivaltuuskunta, joka osallistui päätösviikonlopun tapahtumiin.

Liittojuhlaleirille osallistui leiriläisiä Myös TUL:n Suur-Helsingin piiristä. Piirin Kuntojaoston ja Helsingin Työväen Luistelijoiden Tea Vikstedt organisoi Rauno Pajusen muistoajon 13. – 14.6.

Tampereelle ja takaisin. Piirimme jäseniä osallistui liittojuhlatalkoisiin myös paikan päällä.

Liittojuhlakulkueessa kantoi Suomen Työväen Urheiluliiton lippua piirihallituksen jäsen Tea Vikstedt, Helsingin Työväen Luistelijat ja Suur-Helsingin piirin lippua kantoi piirihallituksen uusi jäsen Harri Pirhonen, Merihaan Urheilijat.

Piirin majakoina toimivat:

Timo Tilli Espoon Akilles, Outi Havia Helsingin Jyry, Kai Kaartinen Helsingin kaupungin Urheilusukeltajat, Minna Närvä Helsingin Kotkat, Martti Pöysti HerTo, Harry Seidler Itä- Hakkilan Kilpa, Anne Vilenius Itä-Vantaan Urheilijat, Eila Harju Jakomäen Pyry, Jaana Kuusela Keimolan Kaiku, Merja Autio Korson Kaiku, Petra Nyman Leppävaaran Sisu, Kari Uotila Olarin Tarmo-77, Juha Lujanen Pakilan Visa, Tero Tuomisto Pukinmäen Kisa, Maire Ikonen Puotinkylän Valtti, Kaija Pentikäinen Toukolan Teräs

TULe 2009 -faktaa:

- Lunastetut kisapassit piireittäin: Hämeen piiri: 146 kpl, Kainuun piiri: 200 kpl, Karjalan piiri:

56 kpl, Keski-Suomen piiri: 236 kpl, Kymenlaakson piiri: 229 kpl, Lapin piiri: 232 kpl, Oulun piiri: 356 kpl, Pohjanmaan piiri: 511 kpl, Saimaan piiri: 65 kpl, Satakunnan piiri: 758 kpl, Savon piiri: 86 kpl, Suur-Helsingin piiri: 418 kpl, Tampereen piiri: 1 730 kpl, Uudenmaan

(6)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 6 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

piiri: 136 kpl, Varsinais-Suomen piiri: 770 kpl, muut 412 kpl.

- TULe 2009 kokosi yhteen TUL:n aktiivisen väen juhlistamaan TUL:n 90 -vuotista toimintaa - tapahtuma järjestettiin avoimessa yhteistyössä eri liikunta- ja ammattijärjestöjen kanssa - TULe2009 oli osoitus TUL:n ainutlaatuisesta kyvystä järjestää liikuntakulttuuritapahtumia katkeamattomassa ketjussa

- TULe2009 järjestämisen mahdollisti mukana olleiden urheiluseurojen panos, yhteistyö- kumppanien laaja tuki ja talkoolaisten uupumaton työ

- julkinen tuki (valtio / OPM, Tampereen kaupunki) toteutui odotetusti - tapahtumat keräsivät yhteensä 29 000 osallistujaa

- kilpailuja ja näytöksiä toteutettiin kaikkiaan 48 eri urheilumuodossa

JÄRJESTÖTOIMINTA

Piirikokous

Piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 1.4.2009 TUL:n toimiston

kokoustilassa Helsingissä. Kokouksessa oli paikalla 41 äänivaltaista edustajaa 22 seurasta. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Timo Tilli Espoon Akilles ja Matti Riikonen Rekolan Raikas sekä sihteereinä Outi Havia Helsingin Jyry ja Auli Vanhoja Puotinkylän Valtti.

Erovuorossa olleet piirihallituksen jäsenet varapuheenjohtaja Heikki Virkkunen Puotinkylän Valtti, Outi Havia Helsingin Jyry, Erkki Jokela Leppävaaran Sisu, Merja Järvenpää Itä-Vantaan Urheilijat ja Jaana Kuusela Keimolan Kaiku valittiin uudelleen sekä uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Harri Pirhonen Merihaan Urheilijat.

Piirin tilintarkastajiksi vuodelle 2009 valittiin Raimo Hakola (HTM) ja Matti Pirnes (HTM) sekä varatilintarkastajiksi Unto Kanerva Helsingin Jyry ja Kaj Rautomaa

Porvoon Weikot.

Piirin edustajiksi TUL Etelä-Suomen kokouksiin valittiin Kari Uotila Olarin Tarmo- 77, Outi Havia Helsingin Jyry, Erkki Jokela Leppävaaran Sisu, Merja Järvenpää Itä-Vantaan Urheilijat, Jaana Kuusela Keimolan Kaiku, Harri Pirhonen Merihaan Urheilijat, Pekka Saarnio Helsingin Kullervo, Merja Seidler Itä-Hakkilan Kilpa, Tea Vikstedt Helsingin Työväen Luistelijat ja Mika Vuori Porvoon Weikot.

Piirihallitus

Piirihallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 11 kertaa. Jäsenet osallistuivat

kokouksiin seuraavasti: puheenjohtaja Kari Uotila 9/11kertaa, varapuheenjohtaja Heikki Virkkunen 9/11 kertaa, Outi Havia 7/11 kertaa, Erkki Jokela 8/11 kertaa, Merja Järvenpää 10/11 kertaa, Jaana Kuusela 10/11 kertaa, Mauri Pessi 1.4.

saakka 2/5 kertaa, Harri Pirhonen 1.4. alkaen 4/6 kertaa, Pekka Saarnio 5/11 kertaa, Merja Seidler 5/11 kertaa, Tea Vikstedt 3/11 kertaa ja Mika Vuori 2/11 kertaa. Lisäksi kokouksiin on osallistunut toiminnanjohtaja Hannu Ahonen esittelijänä ja sihteerinä 10/11.

(7)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 7 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com Toimisto ja työntekijät

Piiritoimisto on sijainnut TUL:n keskustoimiston yhteydessä Itäkeskuksessa Kauppakartanonkatu 7, 13. kerros. Toiminnanjohtajana on toiminut 2.2.2009 alkaen Hannu Ahonen. Hän osallistui piirin asioiden lisäksi TUL:n valta-

kunnallisten ay-kilpailun Pilkiten Kuntoa järjestämiseen ja tiedottamiseen. Lisäksi hänelle kuuluivat TUL:n pyöräilyn ja pöytätenniksen lajipäällikön tehtävät.

Toiminnanjohtaja toimi oman toimensa ohella TUL Etelä-Suomen aluejohtajana ja vastasi sen hallinnosta ja aluemestaruuskilpailujen toteutuksesta. Ahonen toimi myös Seuratoiminnan kehittämisen eteläisen alueen vastaavana työntekijänä.

Piiriin palkattiin ajalle 3.8. - 30.11.2009 Harri Pirhonen hoitamaan piirin arkistointia ja siihen liittyviä töitä.

Jäsenvelvoitteensa hoitaneet jäsenseurat (yhteensä 88 seuraa)

Backaksen Isku Vantaa

Dynamo Helsinki

Elise Helsinki

Erityisvesiliikuntaseura Nautilus Helsinki

Espoon Akilles Espoo

Espoon ITF Taekwon Do Espoo

Espoon Merenkulkijat Espoo

Friherrsin Toive Vantaa

Hakaniemen Venekerho Helsinki

Hakunilan Riento Vantaa

Hamarin Elo Porvoo

Hassarit Helsinki

Helsingin Haka Helsinki

Helsingin Jyry Helsinki

Helsingin Kiri Helsinki

Helsingin Kisa-Toverit Helsinki

Helsingin Kotkat Helsinki

Helsingin Kullervo Helsinki

Helsingin Ponnistus Helsinki

Helsingin Työväen Luistelijat Helsinki Helsingin Työväen Pursiseura Helsinki Helsingin Urheilijat -41 Helsinki

HerTo Helsinki

Herttoniemen Kisa Helsinki

HTU Stadi Helsinki

Itä-Hakkilan Kilpa Vantaa

Itä-Vantaan Urheilijat Vantaa

Jakomäen Pyry Helsinki

Jokivarren Jyske Vantaa

Kaivos-Veikot Vantaa

Karakallion Kuntoliikunta Espoo

(8)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 8 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

Kartanon Venekerho Helsinki

Kauklahden Pyrintö Espoo

Keimolan Kaiku Vantaa

Kerkkoon Eskot Porvoo

Kirkkonummen Nyrkkeilykerho Kirkkonummi

Kirkkonummen Pursiseura Kirkkonummi

Kirkkonummen Urheilijat Kirkkonummi

Kivenlahden Kiri Espoo

Koivusaaren Pursiseura Helsinki

Korson Kaiku Vantaa

Korson Veto Vantaa

Käpylän Kunto Helsinki

Käpylän Urheilijat Helsinki

Laajasalon Palloseura Helsinki

Laajasalon Reippailijat Helsinki

Laajasalon Voima Helsinki

Leppävaaran Sisu Espoo

Pyöräilyseura Let´s Go Vantaa

Malmin Urheilijat Helsinki

Meilahden Veneilijät Helsinki Merihaan Urheilijat Helsinki Merihaan Veneseura Helsinki

Myllypuron Pauhu Helsinki

Myyrmäen Kuntoilijat Vantaa

Nuuksion Taso Espoo

Olarin Tarmo-77 Espoo

Pakilan Visa Helsinki

Pihlajamäen Isku Helsinki

Pohjois-Espoon Ponsi Espoo

Porvoon Weikot Porvoo

Puistolan Pyry Helsinki

Pukinmäen Kisa Helsinki

Punasalamat Helsinki

Puotinkylän Valtti Helsinki

Pöytätennisseura Pingpong Helsinki

Rajakylän Ryhti Vantaa

Rajakylän Tennis Vantaa

Rekolan Raikas Vantaa

Riipilän Raketti Vantaa

Siltamäen Sopu Helsinki

Soukan Into Espoo

Tapanilan Tarmo Helsinki

Tikkurilan Kajastus Vantaa

Tikkurilan Lohet Vantaa

Tolkis Hercules Porvoo

Toukolan Teräs Helsinki

(9)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 9 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

Tuomarilan Urheilijat Espoo

Uintiseura Kuhat Helsinki

Uuraan Vilpas Helsinki

Vantaan Keilaajat Vantaa

Vantaan Shukokai Karate Vantaa Vantaan Työväen Uimarit Vantaa

Vantaan Wado-Ryu Vantaa

Vantaan Veneilijät Vantaa

Vantaan Vesikot Vantaa

Ylä-Tikkurilan Kipinä Vantaa

Jäsenmäärät

Piirissä oli 31.12.2009 seuroja 158. Seuroissa oli jäseniä yhteensä 35884, joista miehiä 14288, naisia 9061, 15 - 18 v. poikia 1458 ja tyttöjä 1061 sekä alle 15 v.

poikia 5738 ja tyttöjä 4278.

EDUSTUKSET TUL:n valtuusto

TUL:n valtuuston jäseninä ja heidän varajäseninään olivat Tilli Timo Espoon Akilles (Havia Outi Helsingin Jyry), Virkkunen Heikki Puotinkylän Valtti (Lumiala Kirsti Toukolan Teräs), Kuusela Jaana Keimolan Kaiku (Jokela Erkki Leppävaaran Sisu), ja Vikstedt Tea Helsingin Työväen Luistelijat (Väätäinen Eero Itä-Hakkilan Kilpa).

TUL:n hallitus

TUL:n hallituksen I varapuheenjohtajana toimi Kari Uotila Olarin Tarmo-77.

TUL:n jaostot ja valiokunnat

Jalkapallo Kari Uotila Olarin Tarmo-77 karate Puheenjohtaja Olavi Juslin

Vantaan Wado-Ryu, Janne Jaakkola Vantaan Wado-Ryu, Esko Lackman Vantaan Wado-Ryu lentopallo puheenjohtaja Juhani Savolainen Korson Veto nuoriso- ja urheiluvaliokunta Harry Seidler Itä-Hakkilan Kilpa paini Pertti Karppinen

Kirkkonummen Urheilijat, Mika Vuori Porvoon Weikot pöytätennis yhteyshenkilö Pekka Nieminen Puistolan Pyry salibandy puheenjohtaja Mauri Pessi Korson Kaiku strategiavaliokunta Eero Väätäinen Itä-Hakkilan Kilpa

suunnistus yhteyshenkilö Erkki Jokela Leppävaaran Sisu tasa-arvovaliokunta puheenjohtaja Kari Uotila OT-77, Heikki Virkkunen Puotinkylän Valtti

veteraanijaosto Jaakko Vastamäki Rekolan Raikas voimistelu- ja

naisvaliokunta Outi Havia Helsingin Jyry, Ulla Palonen-Tikkanen Voimistelu- ja urheiluseura Elise yleisurheilu Esko Viljanen Leppävaaran Sisu

(10)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 10 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com TUL Etelä-Suomen aluekokous

TUL Etelä-Suomen aluekokoukseen 11.5.2009 Nummelan Työväentalo Rientolassa osallistuivat piirin edustajina Harri Pirhonen ja Heikki Virkkunen. Kokouksen esittelijänä ja sihteerinä toimi Hannu Ahonen.

TUL Etelä-Suomen hallitus

Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Heikki Virkkunen ja jäsenenä 11.5.2009 saakka Merja Seidler ja 11.5.2009 alkaen Harri Pirhonen. Aluejohtajana toimi oman toimensa ohella Hannu Ahonen.

TUL:n seuratoiminnan kehittämisen eteläisen alueen projektiryhmä

Piirin edustajina olivat Kari Uotila ja Heikki Virkkunen. Projektiryhmän vastaavana työntekijänä toimi Hannu Ahonen.

MM-joukkuevoimistelu Moskovassa 6/2009 Tuomarina Outi Havia

Valtion liikuntaneuvosto

Liikuntaneuvoston jäsenenä oli Eero Väätäinen. Tea Vikstedt oli mukana liikuntapoliittisessa jaostossa.

Suomen Palloliiton ja SPL:n Uudenmaan piirien hallitukset

Kari Uotila toimi Suomen Palloliiton varapuheenjohtajana ja SPL:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana.

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu

Heikki Virkkunen toimi ESLU:n hallituksen jäsenenä ja osallistui Piirin edustajana ESLU:n kevätkokoukseen 28.4.2009.

TUL:n koulutus- ja neuvottelupäivät

Aprilliristeilyyn osallistuivat seuraavat hallituksen jäsenet: Kari Uotila, Merja Järvenpää, Erkki Jokela, Mika Vuori sekä toiminnanjohtaja. Piirin seuroista

osallistui 66 henkilöä.

TUL:n valtuuston kevätkokous ja TUL:n puheenjohtajapäivät 24. -25.5. Imatran Valtionhotellissa. Piiristä osallistuivat valtuuston jäsenet Jaana Kuusela ja Heikki Virkkunen sekä Harri Pirhonen ja Hannu Ahonen.

(11)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 11 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

Valtakunnallinen Veteraaniristeily oli 19 - 20.10. Helsinki-Tallinna-Helsinki, 38 piirimme veteraania osallistui risteilylle. Pentti Nikulainen oli piirimme edustajana valtakunnallisessa kokouksessa. Jaakko Vastamäki, Jyrki Piitulainen ja Pentti Nikulainen tapasivat Kalevin veteraaneja.

Liitojuhlien Majakkakoulutus pidettiin 14.3.Jyväskylässä.

Liittojuhlien kenttäohjelmien yhteisharjoituksia pidettiin 12. - 13.6. Tampereella.

HUOMIONOSOITUKSET

Ansiomitalien ja -merkkien jako:

SUOMEN LIIKUNTAKULTTUURIN JA URHEILUN ANSIORISTIT JA MITALIT

KULTAINEN ANSIORISTI

Timo Tilli Espoon Akilles ANSIORISTI

Outi Havia Helsingin Jyry ANSIOMITALI KULLATUIN RISTEIN

Mauri Pessi Korson Kaiku ANSIOMITALI

Hannele Pitkä-Liukkonen Helsingin Jyry TUL:N MYÖNTÄMÄT LIITON KULTAISET ANSIOMERKIT

nro 1870 Kirves Eero Vuosaaren Kisa nro 1871 Hannele Pitkä-Liukkonen Helsingin Jyry

nro 1872 Pekka Saarnio Helsingin Kullervo PIIRIN MYÖNTÄMÄT TUL:N KULTAISET SEURATYÖMERKIT

Paavo Ikonen Korson Kaiku ry

Antti Honkonen Korson Kaiku ry

Anne Kukkonen Rekolan Raikas

Antti Nurminen Helsingin Työväen Pursiseura ry Juhani Ihalainen Helsingin Työväen Pursiseura ry Esko Vuorensyrjä Helsingin Työväen Pursiseura ry

(12)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 12 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

Minna Närvä Helsingin Jyry ry

Saarelainen Pekka Pyöräilyseura Let`s Go ry Sylman Marja Helsingin Jyry

Kekäle Väinö Helsingin Työväen Pursiseura ry Kiiveri Aarre Helsingin Työväen Pursiseura ry Kiiveri Irma Helsingin Työväen Pursiseura ry Kotkaniemi Arja Helsingin Työväen Pursiseura ry Valtonen Maunu Helsingin Työväen Pursiseura ry Ahonen Hannu Itä-Vantaan Urheilijat ry

Enqvist Anja Itä-Vantaan Urheilijat ry Järvenpää Merja Itä-Vantaan Urheilijat ry Heikura Heino Kivenlahden Kiri ry Piirin Kultainen ansiomerkki

Ritva Hokkanen Toukolan Teräs ry

Reino Mettänen Toukolan Teräs ry

Jussi Toikka Toukolan Teräs ry

Närvä Minna Helsingin Jyry

Syhlman Marja Helsingin Jyry ry Tähtinen Riitta Helsingin Jyry ry

Ahonen Hannu Itä-Vantaan Urheilijat ry Enqvist Anja Itä-Vantaan Urheilijat ry Hautaniemi Antero Itä-Vantaan Urheilijat ry Holmström Göran Itä-Vantaan Urheilijat ry Järvenpää Merja Itä-Vantaan Urheilijat ry Pikkarainen Seppo Itä-Vantaan Urheilijat ry Piirin Hopeinen ansiomerkki

Kirsti Suniala Jakomäen Pyry ry

Eeva Eriksson Toukolan Teräs ry

Arja Kuismin Toukolan Teräs ry

Kaija Pentikäinen Toukolan Teräs ry

Irma Kaasinen Toukolan Teräs ry

Helander Jarmo Itä-Vantaan Urheilijat ry Honkanen Ari Itä-Vantaan Urheilijat ry Hölttä Markku Itä-Vantaan Urheilijat ry Hölttä Tarja Itä-Vantaan Urheilijat ry Peura Anne Itä-Vantaan Urheilijat ry Peura Raimo Itä-Vantaan Urheilijat ry Sinisalo Jorma Itä-Vantaan Urheilijat ry

Vuoden 2009 paras urheilija:

Mika Poutala Helsingin Työväen Luistelijat

(13)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 13 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com Vuoden 2009 nuorisourheilijat:

Tuomas Tarino Korson Veto

Kirill Leppelya Vantaan Wado-Ryu Emilia Pikkarainen Vantaan Vesikot

Vuoden 2009 joukkue:

Uintiseura Kuhien vesipallojoukkue

Vuoden 2009 Valmentajatunnustus:

Aki Tarino Korson Veto

Merkkipäiväonnittelut:

25.1. TUL:n Hämeen piiri 90 vuotta 26.1. Suomen Työväen Urheiluliitto 90 vuotta helmikuu Helsingin Kullervo 90 vuotta

12.3. Raimo Hakola 60 vuotta

22.3. TUL:n Pohjanmaan piiri 90 vuotta

9.4. Eljas Raita 70 vuotta

14.4. Terho Piironen 70 vuotta

6.7. Tea Vikstedt 50 vuotta

31.7. Hannu Vikman eläkkeelle

10.8. Jukka Asikainen 50 vuotta

2.9. Sylvia Lehtoranta-Pietilä 100 vuotta

19.9. TUL:n Keski-Suomen piiri 90 vuotta

4.10. Rekolan Raikas 80 vuotta

14.10 Helsingin Jyryn Naisosaston juhla

vuoden tapahtuma

29.10 Rekolan Raikkaan toimiston avajaiset

14.11. TUL:n Kymenlaakson piiri 90 vuotta

19.11. Outi Havia 60 vuotta

21.11. Helsingin Jyryn naisosasto 100 vuotta 30.11. Itä-Vantaan urheilijat 50 vuotta

Piirin standaari:

25.3. Opetusneuvos Lars Savoselle pitkäaikaisesta koulutus- toiminnasta TUL:n Suur-Helsingin piirin hyväksi

Poisnukkuneiden muistamiset:

18.2. Greta Rajala-Rinteen muistotilaisuus 21.3. Veijo Varalahden muistotilaisuus 28.3. Jali Westergårdin muistotilaisuus 22.4. Urho Niemenkarin muistotilaisuus 16.5. Mauno Laineen muistotilaisuus

(14)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 14 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com TOIMINTA

Jaostot

Piirissä olivat nimettyinä seuraavat jaostot (/yhteyshenkilöt), joiden tuli vastata omasta lajistaan tai toimialastaan:

Jalkapallojaosto (Etelä-Suomi)

Puheenjohtaja Riitta Hanganpää Helsingin Ponnistus, jaoston kokouksiin kutsuttiin TUL Etelä-Suomen jalkapalloseurojen edustus. Jaosto kokoontui toimintakauden aikana yhden kerran.

Koripallojaosto (Etelä-Suomi)

Puheenjohtaja Olavi Salminen Visa-Basket, Tuija Pakkala Espoon Akilles, Heikki Suomi Pakilan Visa ja Asko Vuorinen Forssan Alku. Jaosto ei kokoontunut TUL Joy Games -tapahtuman jälkeen.

Kuntojaosto

Puheenjohtaja Tea Viksted Helsingin Työväen Luistelijat/piirihallitus, Merja Järvenpää Itä-Vantaan Urheilijat/piirihallitus, Jaana Kuusela Keimolan

Kaiku/piirihallitus, Heikki Luoma Pakilan Visa, Sonja Nordensved Leppävaaran Sisu, Auli Vanhoja Puotinkylän Valtti ja Anne Vilenius Itä-Vantaan Urheilijat.

Jaosto kokoontui toimintakauden aikana yhden kerran.

Naisjaosto

Jaosto toimi aktiivisesti järjestäen useita tapahtumia toimintakauden aikana.

Puheenjohtaja Anna Forsman Helsingin Kotkat, sihteeri Helena Mäntyoja

Helsingin Kotkat, Maire Ikonen Puotinkylän Valtti, Terttu Nenonen Helsingin Jyry, Sirpa Ranto Rekolan Raikas, Arja Salmi Myllypuron Pauhu ja Riitta Tähtinen Helsingin Jyry. Jaosto kokoontui toimintakauden aikana 9 kertaa.

Nuorisotoiminta

Vastuuhenkilöinä toimivat Jaana Kuusela Keimolan Kaiku/piirihallitus ja Merja Seidler Itä-Hakkilan Kilpa/piirihallitus. Jaosto kokoontui yhdessä TUL Etelä- Suomen nuorisojaoston kanssa.

Salibandy (Etelä-Suomi)

Yhdyshenkilönä toimi Mauri Pessi Korson Kaiku. Ei kokouksia.

(15)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 15 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com Veteraanijaosto

Jaosto toimi aktiivisesti järjestäen kuukausittain tapahtumia. Jaosto kokoontui 11 kertaa. Puheenjohtaja Jaakko Vastamäki (11/11), varapuheenjohtaja Jyrki

Piitulainen (9/11), sihteeri Eeva Reiman (10/11), taloudenhoitaja Käthe Haaga (10/11), Veikko Haaga (11/11), Ritva Hokkanen (10/11), Veikko Kankkunen (9/11), Leena Lehtonen (2/11), Pentti Nikulainen (10/11), Maija-Liisa Pitkä (10/11).

Koulutus Seura 2000- koulutus

25.8. Piirin strategiaseminaari Helsinki 15

25.11. TUL:n Kymenlaakson, Suur-Helsingin ja Uuden Helsinki 7 -maan piirien yhteinen ”Tule urheiluseuraan

liikkumaan” -seurakehitysseminaari

Laji- ja valmennuskoulutus

15.1. Yleisurheilun tuomarikurssi HelsY:n seuroille Helsinki 31 22.8. Varhaislapsuuden liikunnan ohjaajakurssi Vantaa 11

Järjestyksenvalvojan kertaus- ja peruskurssit

14.-15.3. Järjestyksenvalvojan peruskurssi I-osa Helsinki 8 4.-5.4. ” II-osa ” ” 5.-6.9. Järjestyksenvalvojan peruskurssi I-osa ” 11

19.-20.9. ” II-osa ” ”

Muu koulutus

4.3. Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämä Vantaa 1 seminaari ”Liikunnalla hyvinvointia kouluun ” Heureka

27.-28.3. Aprilliristeily Tukholma 66

23.8. SPL:n seminaari Urheiluliike Suomessa 2020 Vantaa 9 - pois paitsiosta

21.10 II TUL:n juhlavuoden seminaari, tasa-arvo Helsinki 13

-seminaari Eduskunnassa

7.-8.11. Puheenjohtajapäivät Imatra 11

Kuntotapahtumat

29.8.-11.10 . Syksyn Kuntoviikot tunnuksella ”Tule liikkumaan”

5.-6.9. Siikarantapäivät, TUL:n Suur-Helsingin piirin Espoo n. 280 Syksyn Kuntoviikkojen ”90 vuotta kuntoliikuntaa”

5.6. Luontokävely Nuuksioon Espoo n. 20

5.6. Melontaa, frisbeegolfia halukkaille Espoo n. 25

6.6. Melontaa halukkaille Espoo n. 15

(16)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 16 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

Naistoiminta

7.2. TUL Joy Games -tapahtuman naisten- ja lasten Vantaa 40 e

tanssinäytös Kilterin koululla 70 yl.

21.8. Piirin naisvoimisteluseurojen voimistelunäytös Helsinki n. 30 es.

Taiteiden yö - tapahtumassa Espan lavalla yleisöä 16.9. Reijo Frank jaoston vieraana. Hän esitti lauluja ja Helsinki 9

kertoi muistelmakirjastaan "Työväen laulaja"

7.12. Naisjaoston glögi-ilta Helsinki 9

Nuorisotoiminta

9.1. Leiriohjaajien ja apuohjaajien illanvietto Ryttylä 10 6.-8.2. TUL Joy Games -talvitapahtuma Vantaa 2915

20.-22.3. TUL Etelä-Suomen talvileiri Hauho 38

8.-14.6. TULe2009 –leiri Tampere n. 300

8.-14.6. Kansainvälinen nuorisoleiri Tampere 13 26.-28.9. TUL Etelä-Suomen Ruskaleiri Hauho 41

Veteraanitoiminta

22.1. Pakkasjuhla, Hiekkaharjun Puistokulma Vantaa 60

26.2. Sisäliikuntailtapäivä, Kinapori Helsinki 40

12.3. Retki Luonnontieteelliseen museoon Helsinki 30 2.-7.4. Virkistysloma Päiväkummussa Karjalohja 39 19.5. Startti kesään, Annalan kenttä Helsinki 50 11.-14.6. Veteraanipäivät TUL:n liittojuhlilla Tampere 50

9.7. Retki Usmin majalle Hyvinkää 23

6.8. Retki Vuotinaisiin Karkkila 40

1.9. Petankin ystävyysottelu Helsinki 10 joukk.

19.-20.10. Valtakunnallinen Veteraaniristeily Tallinna 38 Marraskuu Teatterinäytös ”Salaa rakas” Helsinki 30 7.12. Jaoston joululounas Ravintola Sports Academy Helsinki 6

Kilpailutoiminta

7.-8.2. TUL:n Joy Games -nuorisotapahtuma Vantaa/ 2915

Helsinki

7.2. TUL:n hiihdon mestaruuskilpailut Vantaa 310 Keimolan Kaiku

7.-8.2. Avoin jalkapalloturnaus Vantaa 1326 Itä-Vantaan Urheilijat ja Keimolan Kaiku

7.2. TUL:n Karaten mestaruuskilpailut Vantaa 73 Vantaan Wado-Ryu

7.2. Avoin 3:3 koripalloturnaus Vantaa 121

TUL/Etelä-Suomen koripallojaosto/seurat

(17)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 17 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

7.2. Voimistelu- ja tanssinäytös Vantaa 182

Helsingin Jyry, Helsingin Kotkat, Myllypuron Pauhu, Rekolan Raikas ja Voimistelu- ja urheiluseura Elise

6.2. Opastusta pika- ja short track -kaukaloluisteluun Vantaa 109 Helsingin Työväen Luistelijat

7.-8.2. Avoin pöytätennisturnaus Helsinki 140

Puistolan Pyry

7.2. Avoin nopean shakin turnaus Vantaa 58

Hakumatti-93

7.2. TUL:n sulkapallon mestaruuskilpailut Vantaa 216 Itä-Vantaan Urheilijat

7.2. Vesidisko Vantaa 150

Vantaan Liikuntatoimi ja Vantaan TUL:n seurojen Tuki

14.3. TUL:n Etelä-Suomen avoimet mestaruushiihdot, Rajamäki 119 Kansalliset Rajamäki-hiihdot (RaKe)

25.-26.4. TUL:n Etelä-Suomen avoin jalkapallon aluemesta- Rajamäki 14

ruusturnaus (RaKe) joukk.

3.6. TUL:n Etelä-Suomen suunnistuksen joukkuemesta- Espoo 32 joukk.

ruuskilpailut (Rasti-Jyry) 95 kilp.

5.-6.9. Siikarantapäivien kilpailut Syksyn Kuntoviikoilla Espoo 160 5.9. Lasten maastojuoksut, Nuuksion Taso, LeSi Espoo 9 5.9. Siikajärven ympärijuoksu, Nuuksion Taso, Lesi Espoo 83 6.9. Saappaanheitto, Korson Kaiku Espoo 48 6.9. Siikaranta-Petankki, Merihaan Urheilijat Espoo 20

18.-19.8. TUL:n Etelä-Suomen avoimet nuorten mestaruus-/ Tuusula 720 Nuorisokansalliset kilpailut (TJU, KorsKa ja ReRa)

27.9. Kansalliset suunnistukset (LeSi) Espoo 308

27.9. TUL;n pitkän matkan suunnistusmestaruuskilpailut Espoo 74 (LeSi)

25.10. TUL:n Etelä-Suomen alueen joukkuevoimistelun Helsinki 14 joukk.

välinemestaruuskilpailut (HelKo)

TUL:n lajiparhaat 2009 (piirin seuroista)

Joukkuevoimistelu Hämppikset Helsingin Kotkat

Karate Leppelya Kirill Vantaan Wado-Ryu

(18)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 18 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

Kaukalopallo Forsell Mikael Hamarin Elo

Pikaluistelu Poutala Mika Helsingin Työväen Luistelijat Rytminen voimistelu Huuhtanen Julia Elise

Shakki Tuomala Timo Kulttuurishakki-58

Uinti Pikkarainen Emilia Vantaan Vesikot

Vesipallo Järnmark Kim Uintiseura Kuhat

TUL:n mestaruuden saavuttivat vuonna 2009 mm. seuraavat piirin seurojen urheilijat:

Hiihto TUL:n hiihdon mestaruuskilpailut (TUL Joy Games Vantaa ja Helsinki) 7.2.

M 12 v 3 km V Teemu Sillantaus Rekolan Raikas N 12 v 3 km V Tiia Ruotsalainen Keimolan Kaiku M 16 v 5 km V Evgeny Pappinen Keimolan Kaiku M 18 v 10 km V Jere Yrjölä Keimolan Kaiku M 50 v 5 km V Kari Hermansson Puistolan Pyry

Karate TUL:n karaten mestaruuskilpailu (TUL Joy Games Vantaa ja Helsinki) 7.2.

Alle 14 v Kata Topias Keskitalo Vantaan Wado-Ryu Alle 14 v Kumite Kurkela Lauri Vantaan Wado-Ryu Alle 17 v Kata Reijo Saarinen Vantaan Wado-Ryu Alle 17 v Kumite Samu Jääskeläinen Vantaan Wado-Ryu Miehet Kata Ville Paananen Vantaan Wado-Ryu Miehet Kumite Niko Hautalahti Vantaan Wado-Ryu

Miehet joukkue Kata Vantaan Wado-Ryu

Paini Avoimet TUL:n junioreiden vapaapainin joukkuemestaruuskilpailut 17.01.

Vaajakoskella

Ylä-Tikkurilan Kipinä

Avoimet TUL:n junioreiden kreikkalais-roomalaisen painin joukkuemestaruus- kilpailut 18.01. Vaajakoskella

Ylä-Tikkurilan Kipinä

Avoimet TUL:n alle 20 v. junioreiden kreikkalais-roomalaisen painin mestaruuskilpailut 24.1. Äänekoskella

46 kg Henri Selenius Ylä-Tikkurilan Kipinä

Avoimet TUL:n alle 18 v. tyttöjen ja poikien alle 13 v. ja 18 v. kreikkalais-

roomalaisen painin mestaruuskilpailut sekä alle 10 v. poikien ja miesten TULe 2009 liittojuhlapainit 13.-14.6. Nokialla

Pojat 18 v

76 kg Iiro Mulari Ylä-Tikkurilan Kipinä 85 kg Jussi Halonen Ylä-Tikkurilan Kipinä 97 kg Tuomas Lahti Ylä-Tikkurilan Kipinä

(19)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 19 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

Pojat 13 v

32 kg Kasperi Lehtonen Korson Veto 38 kg Vili Manninen Korson Veto

Avoimet kansainväliset TULe 2009 liittojuhlapainit 14.6.2009 Tampereella Pojat 13 v

+42 kg Rasmus Ruotsalainen Kirkkonummen Urheilijat

Tuomas Tarino, Korson Veto-TUL-Suomi, voitti painin juniorien MM -pronssia 84 kg:n sarjassa 4.-9.8.2009 Turkin Ankarassa

Vapaapainin avoimet TUL:n juniorien ja miesten sekä naisten mestaruuskilpailut 10.10. Vaajakoskella

Miehet ja juniorit

96 kg Tuomas Lahti Ylä-Tikkurilan Kipinä

74 kg Toni Turu Ylä-Tikkurilan Kipinä (Kilp. paras painija) 55 kg Antti Mäkinen Ylä-Tikkurilan Kipinä.

Vapaapainin avoimet poikien ja tyttöjen alle 18 ja 13 v. TUL:n mestaruuskilpailut ja poikien alle 10 v. kansalliset ikäkausikilpailut 11.10. Vaajakoskella

Pojat 18 v.

97 kg Tuomas Lahti Ylä-Tikkurilan Kipinä 85 kg Joonas Ilomäki Ylä-Tikkurilan Kipinä 69 kg Verneri Värekoski Ylä-Tikkurilan Kipinä 50 kg Henry Selenius Ylä-Tikkurilan Kipinä Pojat 10 v. ikäkausisarjat

30 kg Matias Lentämäki Ylä-Tikkurilan Kipinä

Sulkapallo TUL:n sulkapallon mestaruuskilpailut 7.2. Vantaalla.Jjärjestäjä Itä-Vantaa Urheilijat

MN 45 Jukka Korhonen/Antti Teerimäki Backaksen Isku SN 45 Riitta Soini/Reino Mielonen Backaksen Isk u NN harraste Tarja Hölttä/Anja Kima Itä-Vantaan Urheilijat PK 13 Ramjar Abdul Itä-Vantaan Urheilijat

TK 13 Anne Lyytinen Itä-Vantaan Urheilijat PN 13 Ramjar Abdul/Ekrem Tekgül Itä-Vantaan Urheilijat

TN 13 Subeida Jama/Rojda Hussain Itä-Vantaan Urheilijat PK 11 Ramjar Abdul Itä-Vantaan Urheilijat TK 11 Rojda Hussain Itä-Vantaan Urheilijat TN 11 Noora Hynninen/Lamis Hamadon Itä-Vantaan Urheilijat

Suunnistus TUL:n pitkän matkan mestaruuskilpailut 27.9. Espoossa. Järjestäjä Leppävaaran Sisu

H50 Kari Ranta-Puska Espoon Akilles

H55 Pentti Nykänen Rasti Jyry

(20)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 20 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

H60 Auvo Nevalainen Backaksen Isku

H65 Seppo Kettunen Rasti Jyry

H 13 Petrus Hanhijärvi Espoon Akilles H12 TR Elmeri Numminen Espoon Akilles H10 RR Paulus Hanhijärvi Espoon Akilles D 35 Tiina Rautakorpi Espoon Akilles D 16 Marjukka Hanhijärvi Espoon Akilles D10 RR Leenukka Hanhijärvi Espoon Akilles

TUL;n suunnistuksen joukkuemestaruuskilpailu Jukolan Viestin yhteydessä Mikkelissä 13-14.6.

Miehet Leppävaaran Sisu

TUL:n keskimatkan suunnistuksen mestaruuskilpailut 12.9. Haukiputaalla

H40 Hannu Lauri Espoon Akilles

D35 Laura Lauri Espoon Akilles

Voimistelu TUL:n joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut ja avoimet kilpailut 18.–19.4.

10-12 v kilpasarja

Kategoria 6 Myllypuron Pauhu/Meteoriitit Naiset kilpasarja Helsingin Kotkat/Hämppikset 10-12 v harrastesarja

Kategoria A Rekolan Raikas / Giiat-98 12-14 v harrastesarja

Kategoria B Helsingin Jyry/Leppikset

Aira Ikosen Vuoden joukkue –kiertopalkinto (jaettu vuodesta 1996 alkaen, yli 16 vuotiaiden joukkueelle, jonka seuralla on joukkue myös tyttösarjoissa)

Helsingin Kotkat/Hämppikset

Joukkuevoimistelun välinesarjojen TUL:n mestaruuskilpailut 14.-15.11. Kotkassa 10 - 12-vuotiaat harrastesarja

Kategoria A Myllypuron Pauhu/Meteoriitit

Yleisurheilu

Kansalliset avoimet TUL:n Itä-Suomen yleisurheilumestaruuskilpailut ja veteraanien TUL:n yleisurheilumestaruuskilpailut 23.-24.5.2009 Leppävirta

300 m aj M75 Osmo Tuorila Helsingin Jyry

TUL:n nuorten yleisurheilumestaruuskilpailut 13.-14.6.2009 Kangasala P11 Moukari Aleksanteri Sonninen Veikkolan Veikot P13 1000 m Jussi Hirvelä Rekolan Raikas P13 Moukari Visa Mäkinen Veikkolan Veikot T11 Moukari Katriina Sonninen Veikkolan Veikot P11 Kiekko Aleksanteri Sonninen Veikkolan Veikot

(21)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 21 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

T15 Kiekko Katariina Ollikainen Korson Kaiku

Avoimet kansalliset TUL:n yleisurheilumestaruuskilpailut 14.6.2009 Nokia M 800 m Aki Haiko Rekolan Raikas

TUL:n maastojuoksumestaruuskilpailut 24.10.2009 Turun urheilupuisto P11 1 km Saku Haiko Rekolan Raikas P13 3 km Jussi Hirvelä Rekolan Raikas P15 3 km Sebastian Franssi Helsingin Jyry M17 5 km Aki Haiko Rekolan Raikas Joukkuekilpailu Rekolan Raikas M40 10 km Ari Paukku Helsingin Jyry Joukkuekilpailu Helsingin Jyry M70 3 km Esko Tuorila Helsingin Jyry Joukkuekilpailu Helsingin Jyry

Muut kilpailut

TUL:n Joy Games –nuorisotapahtuman avoin koripallo 3:3 -turnaus 7.2. Vantaalla Minitytöt TOPO (Pakilan Visa)

Mikrot Visan Kirahvit (Pakilan Visa)

TUL:n Joy Games –nuorisotapahtuman avoin jalkapalloturnaus 7.-8.2.Vantaalla Turnaukseen osallistui yhteensä 750 pelaajaa 48 joukkueessa. Turnauksessa ei tehty tulosluetteloita.

TUL:n Joy Games –nuorisotapahtuman avoin pöytätenniskilpailu 7.2. Helsingissä MJ-13 Henri Kuusjärvi Puistolan Pyry

TUL:n Joy Games –nuorisotapahtuman avoin shakki -turnaus 7.2. Vantaalla Timo Tuomala , Kulttuuri Shakki -58 ja Sergei Ivanov, G

TUL:n Etelä-Suomen avoimet mestaruushiihdot, Kansalliset Rajamäki-hiihdot, 14.3.Rajamäellä

Naiset 10 vuotta 2 km P

1. Anni Alanko IF Sibbo-Vargarna 2. Camilla Höglund IF Sibbo-Vargarna 3. Rebecca Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura Miehet 10 vuotta 2 km P

1. Elmeri Uusitalo Rajamäen Kehitys 2. Jocke Nordström Borgå Akilles

3. Teemu Ketonen Janakkalan Jana Naiset 11 vuotta 3 km P

1. Pinja Nivalainen Rajamäen Kehitys 2. Petra Ketonen Janakkalan Jana 3. Ylva Sjölund Österby Sportklubb Miehet 11 vuotta 3 km P

1. Tuomas Heikkilä Mäntsälän Urheilijat 2. Aukusti Jääskeläinen Rajamäen Kehitys

(22)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 22 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

3. Sami Palin Janakkalan Jana Naiset 12 vuotta 3 km P

1. Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura 2. Venla Leutonen Rajamäen Kehitys 3. Catharina Höglund IF Sibbo-Vargarna Naiset 13 vuotta 3 km P

1. Elin Sjölund Österby Sportklubb 2. Linnea Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 3. Felicia Jensén Österby Sportklubb Naiset 14 vuotta 3 km P

1. Heini Rahkonen Janakkalan Jana Miehet 12 vuotta 3 km P

1. Jonas Nordström Borgå Akilles 2. Oskari Lehtonen Rajamäen Kehitys 3. Tuomas Säteri Keravan Urheilijat*

Miehet 13 vuotta 5 km P

1. Vesa Raussi Vihdin Viesti 2. Antti Saikko Lappeen Riento 3. Antti Järvinen Janakkalan Jana Miehet 14 vuotta 5 km P

1. Joona Tuononen Rajamäen Kehitys 2. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 3. Nicklas Selenius Österby Sportklubb

Naiset 16 vuotta 5 km P

1. Hanne Kantanen Espoon Hiihtoseura 2. Miia Viita Keravan Urheilijat 3. Vilma Alanko IF Sibbo-Vargarna Miehet 16 vuotta 5 km P

1. Ville Pulkkinen Rajamäen Kehitys 2. Andreas Selenius Österby Sportklubb 3. Ville Rahkonen Janakkalan Jana Naiset 18 vuotta 5 km P

1. Heta Tarvaala Sysmän Sisu

2. Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura 3. Petra Katainen Pakilan Veto

Naiset 20 vuotta 5 km P

1. Laura Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 2. Heini Vesalainen Hyvinkään Hiihtoseura 3. Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura Naiset yleinen 5 km P

1. Laura Ahervo Hämeenlinnan Hiihtoseura 2. Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura

Naiset 40 vuotta 5 km P

1. Sari Ketonen Janakkalan Jana

2. Arja Ahti Helsingin Poliisi-Voimailijat 3. Maj Wasenius Helsingin Poliisi-Voimailijat

(23)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 23 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

Miehet 45 vuotta 5 km P

1. Pentti Leinonen Vantaan Hiihtoseura 2. Jyri Alanko IF Sibbo-Vargarna 3. Tapani Tapper Nurmijärven Hiihtoseura Miehet 50 vuotta 5 km P

1. Tapio Vikman Lahden Kaleva Miehet 55 vuotta 5 km P

1. Risto Junnonen Lahden Kaleva 2. Jouko Pekonen Hyvinkään Hiihtäjät Miehet 60 vuotta 5 km P

1. Sakari Matikainen Espoon Tapiot 2. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 3. Rolf Englund Ingå IF

Miehet 65 vuotta 5 km P

1. Alpo Virtanen Muuramen Urheilijat 2. Esko Kosonen Vantaan Hiihtoseura 3. Veikko Kenttä Pakilan Veto

Miehet 40 vuotta 10 km P

1. Marcus Dahlin Kyrkslätt IF

2. Pekka Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 3. Jari Uusitalo Rajamäen Kehitys Miehet yleinen 15 km P

1. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 2. Niko Ruuskanen Rajamäen Kehitys 3. Jukka Palo Vihdin Viesti

Miehet 20 vuotta 15 km P

1. Sebastian Österholm Österby Sportklubb 2. Miko Leppäniemi Riihimäen Kiista-Veikot 3. Lauri Hiltunen Hyvinkään Hiihtäjät Miehet 18 vuotta 10 km P

1. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 2. Oskari Jahkola Lahden Hiihtoseura 3. Jere Yrjölä Keimolan Kaiku

TUL:n Etelä-Suomen avoin jalkapallon aluemestaruusturnaus 25.-26.4. Rajamäellä

TUL:n Etelä-Suomen suunnistuksen joukkuemestaruuskilpailut 3.6. Espoossa

A-sarja 1. Jyry 1 B- sarja 1. Jyry 1 C- sarja 1. Sisu 1

2. Sisu 1 2. Sisu 1 2. Sisu 2 3. Jyry 2 3. Akilles 3. Akilles

Liittojuhlien jalkapalloturnaus 18.-20.6. Särkänniemi Cup Tampereella ja Nokialla

IVU Pojat E10

Liittojuhlien yhteydessä 8.6. pelattu 30. lentopallon Toijala –turnaus Toijalassa Sarja SS Keimolan Kaiku

(24)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 24 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com

TUL:n liittojuhlamelonta 10 km 13.6. Kaukajärvellä Tampereella KI M 50 Lasse Tuukkainen Helsingin Jyry

Nuorten Liittojuhla-ottelu TUL - Eestin Kalev 12.6. Tampereella T15 200 m sekauinti Anni Hirvelä Vantaan Vesikot

TUL:n Etelä-Suomen alueen joukkuevoimistelun välinemestaruuskilpailut 25.10.

Helsingissä

Harrastesarja 10-12-vuotiaat

1. Myllypuron Pauhu Meteoriitit kat. A 2. Kotkan Kiri Helios kuut kat. B 3. Kotkan Kiri Helios tähdet kat. B 4. Rekolan Raikas Rose kat. B Harrastesarja 12-14-vuotiaat

1. Helsingin Jyry Leppikset kat. A 2. Kotkan Kiri Pegasokset kat. A 3. Kotkan Kiri Hypnos kat. B 4. Rekolan Raikas Giiat kat. B Harrastesarja 14-16-vuotiaat

1. Myllypuron Pauhu Tornadot 2. Kotkan Kiri Apollon Harrastesarja yli 16-vuotiaat

1. Kotkan Kiri Promise Kilpasarja 12-14-vuotiaat

1. Kotkan Kiri Pegasos kat. II Kilpasarja 14-16-vuotiaat

1. Helsingin Kotkat Kristallit Kilpasarja yli 16-vuotiaat

1. Helsingin Kotkat Hämppikset

TUL:n Etelä-Suomen avoimet nuortenmestaruus-/Nuorisokansalliset kilpailut 18.- 19.8. Tuusulassa

(25)

TUL:N SUUR-HELSINGIN PIIRI RY

Sivu 25 / 25

________________________________________________________________

Kauppakartanonkatu 7 A 4 puhelin: (09) 2513 2211 sähköposti-osoite: hannu.ahonen@tul.fi 00930 Helsinki telekopio: (09) 2513 2100 internet-osoite: www.tulsh.com Muut seurapalvelut

Piirin toimesta hoidettiin edelleen jäsenseurojen kirjanpitopalveluita sopimusten mukaisesti.

Muu toiminta

Piiri osallistui Helsingin Työväen Vapun 1.5. järjestelyihin yhdessä SAK:n Helsingin paikallisjärjestön, SDP:n Helsingin piirin ja Helsingin Vasemmistoliiton kanssa.

Hakaniemessä esiintyivät Helsingin Kotkien Tiikerit.

Tapahtumaan osallistui n. 6000 henkilöä ja marssille Rautatientorilta Hakaniemeen osallistui n. 1200 henkilöä.

TALOUS

Yksityiskohtaiset luvut selviävät tuloslaskelmasta ja taseesta.

Figure

Updating...

References

Related subjects :