• Ei tuloksia

From Verla mill to Ilmarinen's Finland näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "From Verla mill to Ilmarinen's Finland näkymä"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

Tekniikan Waiheita 2/10

3

CONTENTS / SISÄLLYS

Editorial / Pääkirjoitus

The Finnish Society for the History of Technology and its journal Tekniikan Waiheita: Milestones, 1980–2010 Petri Paju

Technology, everyday working life and employer policy: Verla ground- wood and board mill community from the 1880s till the 1960s

Inkeri Ahvenisto

Tolerance of noise as a necessity of urban life: Noise pollution as an en- vironmental problem and its cultural perceptions in the city of Helsinki Outi Ampuja

University researchers developing technology to commercial markets:

A brief review to the 20th century Finland

Sampsa Kaataja

Fire and fuels: CO2 and SO2 emissions in the Finnish economy, 1800–2005 Jan Kunnas

Building ‘Ilmarinen’s Finland’: Compu- ter construction as a national project in the 1950s

Petri Paju

Seminaarit ja matkat

Charles Babbage Institute: Tietotekniikan alan historiaa Minneapolisissa (Panu Nykänen)

Museot

Keski-Suomen museo ja Metso yhteistyö- hön (Kirsi Ojala)

Säteilyn lumo – taidetta, tiedettä ja tekniikkaa (Johanna Vähäpesola)

Arvostelut

Teknologian vaikutukset tiiviissä paketissa (Reijo Valta)

THS ry: Esitelmäpyyntö Uutiset

Abstracts

12

31

78 5

69 3

56

76 74 72 39

48

66

81

FROM VERLA MILL TO ILMARINEN’S FINLAND F

INNISH RESEARCH ON

THE HISTORY OF TECHNOLOGY

In this special issue, Tekniikan Waiheita – the Finnish quarterly for the history of technology introduces Finnish research on the history of technology through five arti- cles. These articles give a good overview of recent research projects and doctoral disser- tations in the field. This issue of Tekniikan Waiheita was compiled as a contribution to the conference Reusing the Industrial Past, the first joint conference of ICOHTEC (The International Committee for the History of Technology) and TICCIH (The Interna- tional Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) in Tampere in Au- gust 2010. To give the readers more infor- mation on the Finnish research activities, the first article presents the recent history of and current developments in the society that publishes this journal; the Finnish Soci- ety for the History of Technology.

In addition to the doctoral theses in- troduced in this issue, Tekniikan Waiheita would like to recommend its readers the following doctoral dissertations by Finns in English (the list is not comprehensive):

Tuija Mikkonen, Corporate Architecture in Finland in the 1940s and 1950s: Factory Buil- ding as Architecture, Investment and Image. Hel- sinki: Finnish Academy of Science and Let- ters, 2005.

Jussi Parikka, Digital Contagions. A Media Archaeology of Computer Viruses. Peter Lang:

New York 2007.

Tanja Sihvonen, Players Unleashed! Modding The Sims and the Culture of Gaming. Universi- ty of Turku 2009.

(2)

4

Tekniikan Waiheita 2/10

Tekniikan Waiheita on Tekniikan Historian Seura THS ry:n kustantama aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden tilaushinta on 31 e/ vuosi.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sampsa Kaataja, sampsa.kaataja@uta.fi, tai seuran www-sivujen kautta (www.ths.fi) tai seuran postiosoitteeseen (ks. sivu 2).

Tekniikan Historian Seuran jäsenille lehti lähetetään jä- senetuna. Kestotilaus jatkuu ilman eri uudistusta tilauksen peruutukseen asti. Tilauksen voi peruuttaa ilmoittamalla asiasta toimitukselle. Toimitus myy lehden vanhoja irto- kappaleita, mikäli niitä on jäljellä.

Toimitus- ja ilmoitusmateriaali sähköpostitse osoittee- seen tw.taitto@ths.fi. Normaalipostissa lähtettävän aineiston kohdalla ota yhteys toimitukseen (ks. toimituk- sen yh teystiedot s. 2). Lehti vastaanottaa julkaistavaksi kirjoituksia teknologian historian eri aloilta.

Aineiston jättö: artikkeleiden osalta ota yhteys päätoimit- tajaan, muu aineisto numeroon numeroon 3/2010 16.

elokuuta ja numeroon 4/2010 12. marraskuuta.

Lehti ottaa arvosteltavaksi alalta kirjoitettuja julkaisuja, painotuotteita ja näyttelykäsikirjoituksia. Lehti ei palauta pyytämättä lähetettyjä tekstinäytteitä tai valokuvia.

Valokuvien käsittelystä pyydetään sopimaan erikseen päätoimittajan kanssa.

Artikkelien sisällöstä ja niissä esiintyvistä mielipiteistä vastaa kirjoittaja. Artikkelit tarkastetaan vertaisarvioin- timenetelmällä. Kuvamateriaalin luovuttaja vastaa kuvien julkaisuoikeudesta. Yksityiskohtaiset kirjoitus- ja aineisto- ohjeet löytyvät Tekniikan Historian Seuran kotisivuilta http://www.ths.fi/ohjeet.htm .

Tämä kaksikielinen Tekniikan Waihei- den erikoisnumero sisältää viiden suomalai- sen tekniikan historiasta väitelleen tutkijan väitöskirjoistaan kirjoittamat tiivistelmäar- tikkelit sekä Tekniikan Historian Seuran pu- heenjohtajan Petri Pajun englanninkielisen artikkelin seuran ja lehden historiasta. Lehti haluaa tällä numerolla tehdä suomalaista tut- kimusta tunnetuksi elokuussa Tampereella järjestettävässä suuressa kansainvälisessä teollisuuden ja tekniikan historian konfe- renssissa Reusing The Industrial Past, jonka järjestävät yhdessä ICOHTEC/TICCIH/

WORKLAB. Tekniikan Historian Seura on konferenssissa näkyvästi läsnä. Seuran jä- seniä toivotaan seuraamaan esitelmiä, joita konferenssissa on eri teemoista yli 270.

Teija Försti

Reusing The Industrial Past:

http://www.tampere.fi/industrialpast2010/

conference.html

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

The  conference  was  organised  by  ISfTeH  (International  Society  of  Telemedicine  and  eHealth,  which  mission  is  to  facilitate  the 

Such difference between the brain lipid composition of TwKO astro compared to TwKO neuro mice might indicate both the disparate cell responses to Twnk knockout of

The articles may discuss the sustainability challenges and solutions as well as environmental risk assessment of both pharmaceutical products and active pharmaceutical

These papers cover the following five subject areas: (1) formation and growth of atmospheric aerosol parti- cles, (2) ions and clusters, (3) aerosol–cloud interactions,

Strong collaborative links have been imperative to the success of this project - without it the potential for what is a new technology could not be realised. As a craft

The Northern Dimension (ND) is a joint policy of four equal partners: the European Union (EU), the Russian Federation, Norway and Iceland. The EU member states also take part in

Work on:  Cyprus and Norway Product 3: Evaluation tools / Reference Tools. (October 2012, PM) Work on:  Cyprus and

Sekä modernismin alkuaika että sen myöhemmät variaatiot kuten brutalismi ovat osoituksia siitä, että yhteiskunnan jälleenrakennusta ja arkkitehtuurin roolia osana sitä ei

Probably the widest way to understand the content of PDM starts from global business-oriented design, where PDM is regarded as one of the available business functions to

tieliikenteen ominaiskulutus vuonna 2008 oli melko lähellä vuoden 1995 ta- soa, mutta sen jälkeen kulutus on taantuman myötä hieman kasvanut (esi- merkiksi vähemmän

Hä- tähinaukseen kykenevien alusten ja niiden sijoituspaikkojen selvittämi- seksi tulee keskustella myös Itäme- ren ympärysvaltioiden merenkulku- viranomaisten kanssa.. ■

Vuonna 1996 oli ONTIKAan kirjautunut Jyväskylässä sekä Jyväskylän maalaiskunnassa yhteensä 40 rakennuspaloa, joihin oli osallistunut 151 palo- ja pelastustoimen operatii-

Kulttuurinen musiikintutkimus ja äänentutkimus ovat kritisoineet tätä ajattelutapaa, mutta myös näissä tieteenperinteissä kuunteleminen on ymmärretty usein dualistisesti

Since both the beams have the same stiffness values, the deflection of HSS beam at room temperature is twice as that of mild steel beam (Figure 11).. With the rise of steel

Vaikka tuloksissa korostuivat inter- ventiot ja kätilöt synnytyspelon lievittä- misen keinoina, myös läheisten tarjo- amalla tuella oli suuri merkitys äideille. Erityisesti

The problem is that the popu- lar mandate to continue the great power politics will seriously limit Russia’s foreign policy choices after the elections. This implies that the

Te transition can be defined as the shift by the energy sector away from fossil fuel-based systems of energy production and consumption to fossil-free sources, such as wind,

At this point in time, when WHO was not ready to declare the current situation a Public Health Emergency of In- ternational Concern,12 the European Centre for Disease Prevention

The OPAALS 2008 conference workspace 11 is designed to support conference delegates to (1) prepare for the conference, (2) work effectively during the conference and

The key elements of our framework cover the principles of the innovation process and technology adoption, the concept of technology life cycles, and the importance

Peer-review under responsibility of the scientific committee of the International Conference on Dynamic Fracture of

Suomessa on tapana ylpeillä sillä, että suomalaiset saavat elää puhtaan luonnon keskellä ja syödä maailman puhtaimpia elintarvikkeita (Kotilainen 2015). Tätä taustaa

Yritysten toimintaan liitettävinä hyötyinä on tutkimuksissa yleisimmin havaittu, että tilintarkastetun tilinpäätöksen vapaaehtoisesti valinneilla yrityksillä on alhaisemmat