• Ei tuloksia

Osoita, että (H

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2022

Jaa "Osoita, että (H"

Copied!
1
0
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

Algebra Syksy 2009 Kertausta 2

1. Määritä osajoukon S = {8,10} virittämä ryhmän (Z18,+18) aliryhmä hSi.

2. Olkoon (G,◦) ryhmä ja H :={a G | a◦x = x◦a kaikillax G}.

Osoita, että (H,◦) on ryhmän (G,◦) normaali aliryhmä.

3. Määritä ryhmän (Z4,+4) aliryhmät ja vastaavat tekijäryhmät lasku- taulukoineen.

4. Etsi kaikki nollantekijät renkaassaZ14. 5. Etsi kaikki ratkaisut yhtälölle

a) x32x2 3x= 0 renkaassa Z12, b) x2+ 2x+ 2 = 0 renkaassaZ6.

6. Olkoon F = {0, e, a, b}. Alla olevat taulukot määrittelevät joukon F laskutoimitukset. Osoita, että F on kunta, kun tiedetään, että lasku- toimitukset ovat liitännäiset ja osittelulait ovat voimassa.

+ 0 e a b 0 0 e a b e e 0 b a a a b 0 e b b a e 0

· 0 e a b 0 0 0 0 0 e 0 e a b a 0 a b e b 0 b e a

7. Olkoon(R,+,·)vaihdannainen ykkösellinen rengas,a∈R, sekä(I,+,·) renkaan R ideaali. Näytä, että kolmikko

({i+ar|i∈I, r ∈R},+,·)

on renkaan R ideaali.

8. Tutki ovatko renkaat Z9 ja Z3×Z3 isomorfiset.

9. Laskef(x) +g(x) ja f(x)g(x)polynomirenkaassa Z8[x], kun f(x) = 4x5ja g(x) = 2x24x+ 2.

10. Tutki ovatko seuraavat polynomit jaottomia annetussa renkaassa:

a) 2x3 +x2+ 2x+ 2 renkaassa Z5[x], b) x39renkaassa Z11[x].

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Helposti muokattavissa olevat Excel-taulukot ovat työkalu, joiden avulla voidaan ymmärtää laitteen kriittisyyden sekä kysynnän muodostuminen koko toiminnan

[r]

Siihen h¨an liitti suuren joukon Ramanujanin tuloksia, joista h¨an pyysi profes- sorin arviota.... Solmu

Osoita, että tasakylkisen kolmion kyljille piirretyt keskijanat ovat yhtä pitkät ja että huippukulmasta piirretty keskijana on huippukulman puo- littajalla.. Suorakulmaisen kolmion

Osoita generoivan sarjan avulla teht¨ av¨ an 36 kohtien e) ja f)

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

Oletetaan, että kommutaattori [a, b] kommutoi alkion a kanssa.. Oletetaan, että [a, b] kommutoi alkioiden a ja

Olkoon G äärellinen ryhmä, jolla on vain yksi maksimaalinen aliryhmä.. Osoita, että G on syklinen ja sen kertaluku on jonkin

[r]

(8) Todista, että epätasakylkisen kolmion kahden kulman puolittajat ja kolmannen kulman vieruskulman puolittaja leikkaavat vastakkaiset sivut pisteissä, jotka ovat samalla suoralla.

Taulukosta nähdään, että neutraalialkio on 0, kukin alkio on itsensä vasta-alkio ja + on vaihdannainen, sillä las- kutaulukko on symmetrinen diagonaalin suhteen.. Oletuksen

Miksi raja-arvo on olemassa?)4. Osoita, ett¨a f

Konstruoi jatkuva kuvaus f siten, että suljetun joukon kuva kuvauksessa f ei ole suljettu.. Todista

Tätä varten laajennetaan reaalilukujen joukkoa R kahdella pisteellä : ∞, −∞.. Siis ∞, −∞ eivät ole

Osoita, että Radon-Nikodym lauseessa oletuksesta µ on σ -äärellinen ei voida luopua7. Ohje: Tarkastele tehtävän 4 mittaa ja Lebesguen mittaa joukossa

[r]

[r]

(Vihje: a-kohdassa