Projektets hemsida: www.laropussel.wordpress.com Leken, språket och matematiken – minikonferens 3

Loading.... (view fulltext now)

Kokoteksti

(1)

8.5.2019 i Helsingfors eller 9.5.2019 i Åbo

Utbildare: Maria Björsell, speciallärare, läromedelsutvecklare och pedagogisk influencer (Sverige)

9.00 Lärandelekar som stöd för barns språkliga och matematiska utveckling

Föreläsningen visar på vikten av småbarnspedagogisk verksamhet för barns språkliga och matematiska utveckling. Den tydliggör och visar vilken stor roll lekar, samtal och pyssel har för barns kunskapsutveckling, ger konkreta tips på lärandelekar och synliggör den kompetens som många redan sitter på.

10.30 Kaffepaus (på egen bekostnad)

10.45 Fortsättning Lärandelekar 12.00 Lunch (på egen bekostnad)

13.00 Workshop: 30 minuter läshunger om dagen

Utifrån projektet Förskolebiblioteket och böckerna En sagolik gåva och Läscoachens ABC - Att bygga och coacha fram läshunger, lyfter vi sagostunden till en språkutvecklande stund där alla barn oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist får lust att läsa och lyssna på böcker. Deltagarna får praktiska verktyg för att skapa läs- och lyssnarlust, eftersom de är några av de viktigaste grundstenarna för livslångt lärande och utbildningsmässig jämlikhet.

15.00 Sammanfattning av dagen och gemensamma diskussioner

15.30 Tack för idag!

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskola

Tidpunkt: Helsingfors: 8.5.2019 kl. 9:00−15:30, Svenska Arbis, Dagmarsgatan 3

Åbo: 9.5.2019 kl. 9:00−15:30, Arken, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, rum Aura Kontakt: Linda Norrgård, utbildningsplanerare, linda.norrgard@abo.fi, tfn 050 4365 076

Lisabet Sandin, utbildningsplanerare, lisabet.sandin@abo.fi, tfn 050 3590413 Anmälan: www.cll.fi/anmalan senast 2.5.2019

Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Leken, språket och matematiken – minikonferens 3

Projektets hemsida: www.laropussel.wordpress.com

Kuvio

Updating...

Liittyvät aiheet :