• Ei tuloksia

Työryhmä edistämään henkilöstökoulutusta ja koulutustarvekyselyn toteuttamista

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Työryhmä edistämään henkilöstökoulutusta ja koulutustarvekyselyn toteuttamista"

Copied!
1
0
0

Kokoteksti

(1)

Työryhmä edistämään henkilöstökoulutusta ja koulutustarvekyselyn toteuttamista

HY-kirjastonjohtajat ovat perustaneet toukokuun kokouksessaan

pysyväisluonteisen koulutusasioita edistävän työryhmän. Sen tehtävä on valmistella nykytilaa kartoittavaa koulutuskyselyä, Raken loppuraportin esityksen mukaista kirjastohenkilöstön osaamisohjelman toteuttamista ja tarvittavan henkilöstökoulutuksen suunnittelua. Työryhmä toimii

koulutussuunnittelijaSirkku Liukkosen tukena.

Ryhmän kokoonpano on:Heli Myllys (pj),Tuula Ruhanen,Iiris Karppinen, Sirkku Liukkonen, Juha Pesonen, Anne Kakkonen sekäTiina Alam.

Ryhmä on kokoontunut kerran ennen tämän Verkkarin ilmestymistä.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitteluun tarvitaan tietoa henkilöstön peruskoulutuksesta ja kirjastoalan koulutuksesta sekä kiinnostuksesta kehittää omaa osaamistaan. Raken loppuraportissa on esitetty henkilöstön

osaamisohjelmaa, jonka valmisteluun ja toteuttamisen tueksi tarvitaan tietoja henkilöstön koulutustaustasta.

Kaikkia tarvittavia tietoja ei saada yliopiston henkilöstötietojärjestelmistä.

Kirjastojen henkilöstölle tarkoitettu kysely nykyisestä koulutustaustasta ja keskeisistä osaamisalueista sekä toiveista kehittää omaa osaamistaan toteutetaan elokuun puolivälissä.

Koulutustyöryhmä toivoo että kyselyyn vastataan kesäloman virkistämänä reippaasti ja antaumuksella!

Heli Myllys kirjastonjohtaja työryhmän pj.

Viikin tiedekirjasto Iiris Karppien projektipäällikkö kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Toiseksi ammatillisen osaamisen kehittäminen edellyttää sekä esimiehen että alaisten aktiivisuutta ja koulutuksen lisäksi myös työssä oppimisen keinojen

Henkilöstön kehittämisen oppaat, joissa ku- vataan henkilöstön kehittämisen menetelmiä, ovat tarpeellisia,.. 2/2008 u AIKUISKASVATUS u NÄKÖKULMIA KIRJALLISUUTEEN

Teknologian muutokset ja niiden vaikutus henkilöstön kehittämiseen Teknologisia trendejä kyselylomakkeessa oli mukana vain viisi ja kaikkien niiden nähtiin olevan

Symposiumien ai- heissa näkyi selvästi HRD:n kaksi vallitsevaa trendiä eli yksilön, ryhmien ja organisaation taitojen ja tietojen kehittäminen suorituskyvyn ja -tason

Haastatellut kokivat, että henkilöstön kehittämisellä voidaan edesauttaa organisaation sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamista, sekä

Jotta henkilöstön ja organisaation osaamista voidaan systemaattisesti kehittää, on tärkeä ymmärtää mitä osaaminen on niin yksilö kuin organisaatiotasolla.. 2.2

• Tavoitteena osaamisen kehittäminen ja koko henkilöstön ymmärryksen lisääminen toiminnan ja talouden. yhteydestä ja sitä kautta

Viitala (2003, 10) huomauttaa: ”On muistettava, että henkilöstöstä riippuu koko yrityksen olemassaolo.” Tähän liittyen voidaan todeta, että organisaation toiminta nähdään