• Ei tuloksia

Hyvä säilörehu – mitä se on?

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2023

Jaa "Hyvä säilörehu – mitä se on?"

Copied!
7
0
0

Kokoteksti

(1)

Hyvä säilörehu – mitä se on?

Yhteenveto

Arja Seppälä, Tutkija, MMM

MTT, Kotieläintuotannon tutkimus, Jokioinen

(2)

Erota toisistaan säilönnällinen laatu ja rehun sulavuus, ne ovat kaksi eri asiaa.

Sulavuus huononee kasvuston vanhentuessa ja korsiintuessa,

mutta siitä riippumatta on mahdollista

saavuttaa hyvä säilönnällinen laatu

Nuori kasvimassa lehtevää – helpompi

tiivistää

(3)

Erota toisistaan säilönnällinen laatu ja rehun sulavuus, ne ovat kaksi eri asiaa.

Sulavuutta mitataan D-arvolla, joka siis on sulavan orgaanisen aineen osuus

kuiva-aineesta:

Tyypillisesti 600-720 g/kg ka

Säilönnällinen laatu:

*käymislaatu: -pH, maitohappo, sokerit, haihtuvat rasvahapot, ammoniakki –

LAATUARVOSANA: 4-10 (Artturi)

* Mikrobiologinen laatu: homeet, bakteerit, hiivat

Yhdistelmämittarit kuvaavat molempia:

- syönti-indeksi - ME-indeksi

(4)

• Tutkimustuloksia nurmen epifyyttifloorasta. (no 3, 4, 10, 11, 22 ja 23 WERMKE ym.

1973, no 1, 8, 12 ja 17 KASZUBIAK ja MUSZYÑSKA 1987, no 5, 6, 14 ja 15 ROOKE 1990, no 2, 13, 19 ja 21 MÜLLER ym. 1993, no 7, 9, 16, 18 ja 20 RAURAMAA 1996).

• 1. Bakteerien kokonaismäärä, 2-6. maitohappobakteerit, 7-8. laktobasillien

kokonaismäärä, 9-12. kolibakteerit, 13-15. enterobakteerit, 16-17. klostridi-itiöt (log MPN/g), 18-19. homeet, 20-23. hiivat. (Lähde Seppälä 1997)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tutkimustuloksen numero

log cfu/g

keskiarvo max

keskiarvo+hajonta

keskiarvo-hajonta

Maitohappobakteereja min

Kolibakteerit

Enterobakt

Klostridit

Hiivat ja homeet

(5)

Mitä säilörehun säilönnässä tapahtuu?

Maitohappokäyminen ja hapettomat olosuhteet ovat säilörehun säilönnän perusta

rehun SOKERIT

MAITO- HAPPO

pH laskee, eli rehusta tulee

hapanta

haitalliset mikrobit eivät kykene

kasvamaan

(6)

SÄILÖNNÄN ONNISTUMISEN MITTARIT

rehun SOKERIT

MAITO- HAPPO

pH laskee, eli rehusta tulee

hapanta

haitalliset mikrobit eivät kykene

kasvamaan

rehun esikuivaus

happolisä maitohappo-

bakteeriympit

Haitallisten mikrobien toiminnasta kertovat:

* ammoniakkityppi

* haihtuvat rasvahapot

* Liukoisen typen osuus

(7)

Rehun laadun riskitekijät:

Säilönnällinen laatu:

• liika märkyys: sokerit loppuvat, pH jää ylös, virhekäyminen

• - riittämätön tiivistys – happi ei lopu riittävän nopeasti – virhekäyminen, haittamikrobit

• - reiät muovissa tai riittämätön muovi – happea pääsee

rehuun, haittamikrobit lisääntyvät: homemyrkkyjä rehuun!

• Epäpuhtaudet rehussa, kulo, liete, olki

Sulavuus:

• Kasvavien eläinten tai imettävien emojen ruokinnassa

rehun huono sulavuus (kortisuus) johtaa heikkoon kasvuun

• Olki tai kulo myös huonosti sulavaa

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Säilöttäessä rehun laatu väistämättä hieman huononee, mutta jos säilöntä onnistuu normaalisti, nurmianalyysi antaa hyvän kuvan rehuerän laadusta.. Kuivauksen aikana tapahtuu

Kokeessa 3 kypsennetyn ohran hiilihydraattien sulavuus sekä min- keillä että ketuilla oli vain hieman korkeampi kuin kauran mo- lempien viljojen sulavuus minkeillä

Orgaanisen ai- neen sulavuus oli rypsiöljy- ja rasvaseosryhmissä merkitsevästi parempi kuin naudantaliryhmässä, samoin muuntokelpoisen energian määrä ja sen osuus

Hevosilla sulavuus määritettiin myös merkkiaineilla, joita olivat sulamaton kuitu (iNDF) ja kromioksidi (Cr 2 O 3 ).. Lisäksi rehujen orgaanisen aineen sulavuus määritettiin in

Joissain tutkimuksissa rehun la adun huononeminen loppukesällä on ollut varsin hidasta (Syrjälä ja Ojala 1978, Rinne ja Nykänen 2000) tai sulavuus on voinut jopa parantua

Valkuaisen sulavuus oli parempi kuorettoman ja kuoritun kauran (kauraa 15%) ryhmissä kuin ohraryhmässä (kaura 0%).. Ohraryhmässä (ohra 15%) pelkästään hiilihydraattien sulavuus

Rehun omista ominaisuuksia kuidun sulavuuteen vaikuttavat potentiaalinen kuidun sula- vuus sekä potentiaalisesti sulavan kuidun sulatusnopeus.. Potentiaalinen kuidun sulavuus

Tätä oletusta tukee myös se, että laskettaessa lisävalkuaisen todellinen sulavuus Lucas’in yhtälöllä rypsipuristeen sulavuus oli selvästi pienempi (81 %) kuin