• Ei tuloksia

Teknillinen korkeakouluEhtamoSysteemianalyysin laboratorioMat-2.152 Peliteoria

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Teknillinen korkeakouluEhtamoSysteemianalyysin laboratorioMat-2.152 Peliteoria"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

Teknillinen korkeakoulu Ehtamo Systeemianalyysin laboratorio

Mat-2.152 Peliteoria

Kirjoita ensin allamainitussa järjestyksessä koepapereihin selvästi - Mat-2.152 Peliteoria, tentti 14.05.2005

- nimi

- opiskelijanumero, koulutusohjelma ja vuosikurssi - allekirjoitus

1. Määrittele seuraavat käsitteet muutamalla lauseella:

a) sekastrategia b) suora mekanismi

c) signalointi (esim. job-market signaling) d) yhteinen tieto (common knowledge) e) Bertrandin duopolimalli

f) laajennetun muodon peli

2. Ratkaise alla olevan pelin Nashin tasapaino(t). Mitä voidaan sanoa ratkaisun Pareto-tehokkuudesta?

Pelaaja 2

Pelaaja 1 V O

Y 2,2 4,0

A 0,4 3,3

3. a) Selitä lyhyesti Folk-teoreema.

b) Vuonna 1962 kirjoitetussa artikkelissa John Harsanyi käsitteli kahden pelaajan neuvotteluongelmaa. Siihen astisissa malleissa oli aina oletettu, että molemmat osapuolet tietävät toistensa hyödyt. Hän lähti tutkimaan tapausta, jossa neuvottelun osapuolet eivät tiedä toistensa hyötyjä.

Harsanyi kirjoittaa seuraavaa: rationaalisen pelaajan toiminta riippuu siitä mitä hän odottaa toisen osapuolen tekevän. Koska myös toinen osapuoli on rationaalinen, niin toisella osapuolella on myös "odotus" meidän toiminnastamme. Näin ollen meidän tulee ottaa myös huomioon toisen osapuolen odotus meidän toiminnastamme. Mutta koska myös toinen pelaaja on rationaalinen, niin hän huomioi myös tämän toisen kertaluvun odotuksen.

Samaa päättelyä voidaan jatkaa loputtomiin, ja ongelma ei ratkea.

Vuonna 1966-67 Harsanyi esitti ratkaisun ongelmaan kuuluisassa artikkelissaan. Kerro lyhyesti mikä oli ratkaisu.

4. Esitä vähintään kaksi strategiaa äärettömästi toistetussa vangin ongelmassa, ja vertaile strategioita saadun hyödyn kannalta. Pyri vastaamaan ytimekkäästi.

KÄÄNNÄ!

(2)

Teknillinen korkeakoulu Ehtamo Systeemianalyysin laboratorio

Mat-2.152 Peliteoria

5. Maineikas urheilija on myymässä arvokasta pyöräänsä keräilijälle, ks. kuva 1. Minimihinta, jolla urheilija suostuu myymään pyöränsä on 5000 euroa, ja maksimihinta, jolla keräilijä suostuu ostamaan pyörän on 12000 euroa.

Molemmat osapuolet tietävät tämän, ja he neuvottelevat käyvästä kauppahinnasta.

Vaihe 1: urheilija tarjoaa pyörää keräilijälle, joka voi joko hylätä tai hyväksyä tarjouksen.

Vaihe 2: jos keräilijä hylkäsi edellisen tarjouksen, hän esittää vastaehdotuksen, jonka urheilija voi joko hylätä tai hyväksyä.

Vaihe 3: jos urheilija ei hyväksy vastatarjousta, pyörän hinnaksi sovitaan 8000 euroa.

Hae osapelitäydellinen Nashin tasapaino, kun osapuolet käyttävät diskonttauskerrointa δ=0.8 jokaisessa vaiheessa.

Kuva 1. Pyörän myynti (seven-in-a-row?)

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

 Kun tietokantaan tehdään muutoksia, prosessien tulee joko hyväksyä tai hylätä muutokset.  Muutokset tulisi hyväksyä aina,

Laske kohta, missä taivutusmomentin maksimiarvo esiintyy ja laske myös kyseinen taivutusmo- mentin maksimiarvo.. Omaa painoa ei

Tytin tiukka itseluottamus on elämänkokemusta, jota hän on saanut opiskeltuaan Dallasissa kaksi talvea täydellä

Bataille uskoi, että kaikki niin kutsuttu hyödyllinen työ ja käyttökelpoinen energia (homogeeninen energia) sisältää tai tuottaa ylellisen ja käyttökelvottoman

Explain the reflection and transmission of traveling waves in the points of discontinuity in power systems2. Generation of high voltages for overvoltage testing

Explain the meaning of a data quality element (also called as quality factor), a data quality sub-element (sub-factor) and a quality measure.. Give three examples

Naurun lähestymisen tekee vaikeaksi se, että nauru on aina Naurun todelli- set motiivit, sen syntyedellytykset, sen kulku ihmismielessä ja -ruu- miissa jäävät viime

Rethinking Modernity in the Global Social Oreder. Saksankielestä kään- tänyt Mark Ritter. Alkuperäis- teos Die Erfindung des Politi- schen. Suhrkamp Verlag 1993. On