• Ei tuloksia

Social Enterprise: A Study of Its Prevalence, Role and Characteristics in Swedish‐Speaking Regions of Finland

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Social Enterprise: A Study of Its Prevalence, Role and Characteristics in Swedish‐Speaking Regions of Finland"

Copied!
17
0
0

Kokoteksti

(1)

This is a version of a publication

in

Please cite the publication as follows:

DOI:

Copyright of the original publication:

This is a parallel published version of an original publication.

This version can differ from the original published article.

published by

Social Enterprise: A Study of Its Prevalence, Role and Characteristics in Swedish Speaking Regions of Finland

Melkas Helinä

Melkas, H. (2019). Social Enterprise: A Study of Its Prevalence, Role and Characteristics in Swedish Speaking Regions of Finland. Tijdschrift voor economische en sociale geografie. DOI:

10.1111/tesg.12366

Author's accepted manuscript (AAM) Wiley

Tijdschrift voor economische en sociale geografie

10.1111/tesg.12366

© 2019 Royal Dutch Geographical Society KNAG

This is the peer reviewed version of the article, which has been published in final form at https://

doi.org/10.1111/tesg.12366. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Myös VTT:n asiakkaille suunnatut koulutustilaisuudet, tutkijoiden opetustehtävät oppilaitoksissa sekä yliopistojen ja VTT:n yhteisprofessuurit ovat osa tutkimuskeskuksen alueellista

Tässä luvussa tarkasteltiin sosiaaliturvan monimutkaisuutta sosiaaliturvaetuuksia toi- meenpanevien työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuskirjallisuuden pohjalta tunnistettiin

Poliittinen kiinnittyminen ero- tetaan tässä tutkimuksessa kuitenkin yhteiskunnallisesta kiinnittymisestä, joka voidaan nähdä laajempana, erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen

Kandidaattivaiheessa Lapin yliopiston kyselyyn vastanneissa koulutusohjelmissa yli- voimaisesti yleisintä on, että tutkintoon voi sisällyttää vapaasti valittavaa harjoittelua

The Hultman family and their archive Native language and native place Away from home?.

An approach to the relationships between cheese and tourism in Finland Previous research has acknowledged the importance of food tourism in Finland (Tikkanen, 2007), and its role as

This qualitative study explores features of IC that raters attended to as they evaluated performances in a paired speaking test, part of a Swedish national

At the national level, as Mariia Zolkina argues, shifts in the socio-po- litical identification within society and the foreign policy priorities have contributed to the rise of