• Ei tuloksia

määrän jakautuminen kuntaryhmittäin ja maakunnittain

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2023

Jaa "määrän jakautuminen kuntaryhmittäin ja maakunnittain"

Copied!
15
0
0

Kokoteksti

(1)

1

Liitetaulukko 1. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrän jakautuminen kuntaryhmittäin ja maakunnittain

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrä neljässä luokassa, kaikilla koulutusasteilla

Kunta­

ryhmitys Maakunta Enintään 10 mmt­

oppijaa

11–50 mmt­

oppijaa

51–100 mmt­

oppijaa

Yli 100 mmt­

oppijaa

Yhteensä

n % n % n % n % n %

Kaupunkimaiset kunnat

E-Karjala     1 25 1 25 2 50 4 100

E-Pohjanmaa     1 100         1 100

E-Savo 1 17 3 50 1 17 1 17 6 100

Kainuu     1 50 1 50     2 100

Kanta-Häme 2 29 2 29 1 14 2 29 7 100

K-Pohjanmaa 1 33 1 33 1 33     3 100

Keski-Suomi 1 14     2 29 4 57 7 100

Kymenlaakso 1 11 3 33 1 11 4 44 9 100

Lappi     2 67 1 33     3 100

Pirkanmaa 4 27 4 27 3 20 4 27 15 100

Pohjanmaa     2 25 2 25 4 50 8 100

P-Karjala             2 100 2 100

P-Pohjanmaa 5 38 4 31 2 15 2 15 13 100

P-Savo 2 25 4 50 1 13 1 13 8 100

P-Häme 5 45 3 27 1 9 2 18 11 100

Satakunta     3 60 1 20 1 20 5 100

Uusimaa 12 19 25 40 4 6 21 34 62 100

V-Suomi 3 25 4 33     5 42 12 100

Yhteensä

37 21 63 35 23 13 55 31 178 100

Taajaan asutut kunnat

E-Pohjanmaa 3 75 1 25         4 100

Etelä-Savo 3 75 1 25         4 100

Kainuu 2 100             2 100

Kanta-Häme 1 50 1 50         2 100

Keski-Suomi 3 50 3 50         6 100

Pirkanmaa 6 55 5 45         11 100

P-Karjala 5 71 2 29         7 100

P-Pohjanmaa 4 80     1 20     5 100

Pohjois-Savo 3 75 1 25         4 100

Päijät-Häme     2 100         2 100

Satakunta 4 67 2 33         6 100

Uusimaa 7 54 1 8 5 38     13 100

V-Suomi 5 63 3 38         8 100

Yhteensä

46 62 22 30 6 8     74 100

(2)

2

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrä neljässä luokassa, kaikilla koulutusasteilla

Kunta­

ryhmitys

Maakunta Enintään 10 mmt­

oppijaa

11–50 mmt­

oppijaa

51–100 mmt­

oppijaa

Yli 100 mmt­

oppijaa

Yhteensä

n % n % n % n % n %

Maaseutumaiset kunnat

E-Karjala 2 100             2 100

E-Pohjanmaa 8 100             8 100

Etelä-Savo 5 100             5 100

Kainuu 2 100             2 100

K-Pohjanmaa 7 88 1 13         8 100

Keski-Suomi 10 100             10 100

Kymenlaakso 4 100             4 100

Lappi 8 89 1 11         9 100

Pirkanmaa 8 80 2 20         10 100

Pohjanmaa 4 40 6 60         10 100

P-Karjala 4 67 2 33         6 100

P-Pohjanmaa 7 100             7 100

Pohjois-Savo 10 100             10 100

Päijät-Häme 1 100             1 100

Satakunta 5 71 2 29         7 100

Uusimaa 3 75 1 25         4 100

V-Suomi 4 80 1 20         5 100

Yhteensä

92 85 16 15         108 100

(3)

3

Liitekuviot

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi 2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm) 3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi 4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon 5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 7. poista turhat taustat ja viivat

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin 10. tallenna pdf:si, vie taittoon

Tarve

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

= enintään 10 = 11–50 = 51–100 = yli 100 oppijaa Oppijoiden määrä

Liitekuvio 1 . Opetuksen järjestäjien arvio tarpeesta tiedottaa perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä arvio onnistumisesta maahanmuuttajataustaisten oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisessa tämän tiedotuksen avulla

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi 2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm) 3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi 4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon 5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 7. poista turhat taustat ja viivat

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin 10. tallenna pdf:si, vie taittoon

Tarve Tarve

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainen HeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

= enintään 10 = 11–50 = 51–100 = yli 100 oppijaa Oppijoiden määrä

Esiopetus Perusopetus

Liitekuvio 2. Opetuksen järjestäjien arvio kielitaidon merkityksestä ohjattaessa oppijoita

perusopetukseen valmistavaan opetukseen sekä arvio onnistumisesta maahanmuuttajataus-

taisten oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisessa silloin kun oppija ohjataan valmistavaan

opetukseen kielitaidon perusteella

(4)

4 Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi 2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm) 3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi 4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon 5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 7. poista turhat taustat ja viivat

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin 10. tallenna pdf:si, vie taittoon

Tarve Tarve

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainen HeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

= enintään 10 = 11–50 = 51–100 Oppijoiden määrä

Esiopetus Perusopetus

Liitekuvio 3. Opetuksen järjestäjien arvio oppimisvalmiustestien merkityksestä ohjattaessa oppijoita perusopetukseen valmistavaan opetukseen sekä arvio onnistumisesta maahanmuut- tajataustaisten oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisessa silloin kun oppija ohjataan valmistavaan opetukseen oppimisvalmiustestin perusteella

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi 2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm) 3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi 4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon 5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 7. poista turhat taustat ja viivat

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin 10. tallenna pdf:si, vie taittoon

Tarve

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

= enintään 10 = 11–50 = 51–100 = yli 100 oppijaa Oppijoiden määrä

Liitekuvio 4. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien arvio tarpeesta tiedottaa ammatil-

liseen peruskoulutukseen valmistavasta koulutuksesta sekä arvio onnistumisesta maahan-

muuttajataustaisten oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisessa tämän tiedotuksen avulla

(5)

5 Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi 2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm) 3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi 4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon 5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 7. poista turhat taustat ja viivat

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin 10. tallenna pdf:si, vie taittoon

Tarve

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

= enintään 10 = 11–50 = 51–100 = yli 100 oppijaa Oppijoiden määrä

Liitekuvio 5. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien näkemys siitä, kuinka tärkeää on tarjota ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta kaikille halukkaille, sekä siitä, kuinka valmistavalla koulutuksella on onnistuttu vastaamaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi 2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm) 3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi 4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon 5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 7. poista turhat taustat ja viivat

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin 10. tallenna pdf:si, vie taittoon

Tarve

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

= enintään 10 = 11–50 = 51–100 = yli 100 oppijaa Oppijoiden määrä

Liitekuvio 6. Perusopetuksen järjestäjien näkemys perusopetuksen jälkeisen työpajaharjoit-

telun tarpeesta ja arvio onnistumisesta maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarpeisiin

vastaamisessa sen avulla

(6)

6 Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi 2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm) 3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi 4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon 5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 7. poista turhat taustat ja viivat

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin 10. tallenna pdf:si, vie taittoon

Tarve

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen = enintään 10 = 11–50 = 51–100 Oppijoiden määrä

Liitekuvio 7. Perusopetuksen järjestäjien näkemys perusopetuksen jälkeisen tehostetun oh- jauksen tarpeesta ja arvio onnistumisesta maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarpeisiin vastaamisessa sen avulla

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi 2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm) 3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi 4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon 5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 7. poista turhat taustat ja viivat

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin 10. tallenna pdf:si, vie taittoon

Tarve

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

= enintään 10 = 11–50 = 51–100 = yli 100 oppijaa Oppijoiden määrä

Liitekuvio 8. Perusopetuksen järjestäjien näkemys perusopetuksen jälkeisten opetuskielen

jatkokurssien tarpeesta ja arvio onnistumisesta maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tar-

peisiin vastaamisessa niiden avulla

(7)

7 Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi 2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm) 3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi 4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon 5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 7. poista turhat taustat ja viivat

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin 10. tallenna pdf:si, vie taittoon

Tarve

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

= enintään 10 = 11–50 = 51–100 = yli 100 oppijaa Oppijoiden määrä

Liitekuvio 9. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien näkemys maahanmuuttajataustaisten

opiskelijoiden tarpeesta erilaisille käytännöille aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistami-

sessa ja tunnustamisessa sekä arvio onnistumisesta opiskelijoiden tarpeisiin vastaamisessa

niiden avulla

(8)

8

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Ei lainkaan tarpeellinen Ei kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen Ei lainkaan

tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Tarve

Esiopetus

Tarve Perusopetus

Tarve

Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus

Tarve

= enintään 10 = 11–50 = 51–100

Oppijoiden määrä

Liitekuvio 10. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemys henkilöstön kielitietoisuuteen

liittyvän täydennyskoulutusmahdollisuuden tarpeellisuudesta ja arvio onnistumisesta kult-

tuurista monimuotoisuutta tukevan ilmapiirin edistämisessä sen avulla

(9)

9

Ei lainkaan tarpeellinen Ei kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen Ei lainkaan

tarpeellinenEi kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Tarve

Esiopetus

Tarve Perusopetus

Tarve

Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus

Tarve

= enintään 10 = 11–50 = 51–100 = yli 100 oppijaa Oppijoiden määrä

Liitekuvio 11. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemys henkilöstön kulttuuriseen

monimuotoisuuteen liittyvän täydennyskoulutusmahdollisuuden tarpeellisuudesta ja arvio

onnistumisesta kulttuurista monimuotoisuutta tukevan ilmapiirin edistämisessä sen avulla

(10)

10

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Ei lainkaan tarpeellinen Ei kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen Ei lainkaan

tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Tarve

Esiopetus

Tarve Perusopetus

Tarve

Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus

Tarve

= enintään 10 = 11–50 = 51–100

Oppijoiden määrä

Liitekuvio 12. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemys tarpeesta kääntää tiedotusmate-

riaalia maahanmuuttajaperheiden käyttämille kielille ja arvio onnistumisesta maahanmuuttaja-

taustaisten oppijoiden ja perheiden tarpeisiin vastaamisessa käännetyn tiedotusmateriaalin avulla

(11)

11

Ei lainkaan tarpeellinen Ei kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen Ei lainkaan

tarpeellinenEi kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Tarve

Esiopetus

Tarve Perusopetus

Tarve

Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus

Tarve

= enintään 10 = 11–50 = 51–100 = yli 100 oppijaa Oppijoiden määrä

Liitekuvio 13. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemys tarpeesta ottaa tiedotusmateriaalin

laadinnassa huomioon maahanmuuttajaperheiden suomen/ruotsin kielen taitotaso ja arvio

onnistumisesta maahanmuuttajataustaisten oppijoiden ja perheiden tarpeisiin vastaamisessa

suomen/ruotsin kielen taitotason huomioon ottamisen avulla

(12)

12

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Ei lainkaan tarpeellinen Ei kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen Ei lainkaan

tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Tarve

Esiopetus

Tarve Perusopetus

Tarve

Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus

Tarve

= enintään 10 = 11–50 = 51–100

Oppijoiden määrä

Liitekuvio 14. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemys tarpeesta järjestää maahanmuut-

tajaperheille omia tiedotustilaisuuksia ja arvio onnistumisesta maahanmuuttajataustaisten

oppijoiden ja perheiden tarpeisiin vastaamisessa näiden tiedotustilaisuuksien avulla

(13)

13

Ei lainkaan tarpeellinen Ei kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen Ei lainkaan

tarpeellinenEi kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Tarve

Esiopetus

Tarve Perusopetus

Tarve

Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus

Tarve

= enintään 10 = 11–50 = 51–100 = yli 100 oppijaa Oppijoiden määrä

Liitekuvio 15. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemys tarpeesta käyttää tulkkeja

tiedottamisessa ja arvio onnistumisesta maahanmuuttajataustaisten oppijoiden ja perheiden

tarpeisiin vastaamisessa tulkkien käytön avulla

(14)

14

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Ei lainkaan tarpeellinen Ei kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen Ei lainkaan

tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Tarve

Esiopetus

Tarve Perusopetus

Tarve

Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus

Tarve

= enintään 10 = 11–50 = 51–100

Oppijoiden määrä

Liitekuvio 16. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemys tarpeesta varmistaa tiedonsaanti

tarvittaessa yksilöllisesti esimerkiksi puhelinsoitolla ja arvio onnistumisesta maahanmuutta-

jataustaisten oppijoiden ja perheiden tarpeisiin vastaamisessa henkilökohtaisen yhteydenoton

avulla

(15)

15

Ei lainkaan tarpeellinen Ei kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen HeikkoTyydyttäväHyväErinomainenHeikkoTyydyttäväHyväErinomainen

Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen Onnistuminen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Ei lainkaan tarpeellinenEi kovin

tarpeellinen Melko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen Ei lainkaan

tarpeellinenEi kovin

tarpeellinenMelko

tarpeellinenErittäin tarpeellinen

Tarve

Esiopetus

Tarve Perusopetus

Tarve

Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus

Tarve

= enintään 10 = 11–50 = 51–100 = yli 100 oppijaa Oppijoiden määrä

Liitekuvio 17. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemys tarpeesta tehdä tiedottamisessa

yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa ja arvio onnistumisesta maahanmuuttajataustaisten

oppijoiden ja perheiden tarpeisiin vastaamisessa tämän yhteistyön avulla

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

jäsenen haas- tattelussa: pitää taata, että näillä on suomen tai ruotsin kielen taito, ajatus laadun var- mistamisesta (jolla viitattiin paluumuuttovalmennuksen suomen kielen

Arvioinnin päätulokset liittyvät opetuksen ja koulutuksen järjestäjien strategioihin, perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen, kulttuurisen monimuotoisuuden ja

Arviointi on toteutettu kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaan siten, että se jo yksistään edistäisi yhteistyötä. Siinä on painotettu lukiokoulutuksen ja ammatil-

Käytännössä Suomen kasvanut merkitys näkyy korkeiden virkamiestason vierailujen ja yhteis- ten sotilaallisten harjoituksien merkittävänä lisäänty- misenä viimeisten viiden

Opetus tulee suunnitella ja järjestää siten, että opiskelijan oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen toteutuu ja opetusjärjestelyt ovat mahdollisimman yhdenvertaisia

DIGIOPE-selvitys tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisten ohjaustaitojen ja työelämäyhteistyön nykytilasta.. Selvityksen aineisto koottiin

Sopii mekaanisen suomen kielen lukutaidon omak- suneelle tai semilukutaitoiselle aikuiselle, joka opis- kelee hitaasti etenevässä kotoutumiskoulutuksessa. Kieltä opiskellaan

Kuvio 4: Miksi valitsisi edelleen suomen kielen opintoihinsa (vastausten lukumäärä, yhdellä vastaajalla voi olla useita syitä).. Kuvio 5: Miksi ei enää valitsisi suomen kieltä