• Ei tuloksia

Siinä on ero, opetetaanko

rakennuksesta vai rakennuksen avulla

146

.

146 Masengarb 2021.

Lokaalien esineiden kontin esillepanon ja vierailukokemuksen vaiheiden suunnittelun aloitin massoittelemalla. Tiesimme tässä vaiheessa esille tulevat esineet ja

suunnitelmat, mutta meillä ei ollut tietoa siitä mitä sisältöä saisimme niistä esille.

Haastavinta oli jo heti alussa miettiä, miten saisimme esillepanosta mielenkiintoisen ja toimivan, koska ratkaisun tulisi palvella jatkossa myös muiden kaupunkien esineitä ja suunnitelmia sekä niiden vaihtelevia sisältöjä.

Ensimmäisiä kokeiluja tein perinteisemmän esillepanon näköiseksi, jotta konttitilan hahmottaminen helpottuisi ja näkisin, mitä muuta konttiin voisi mahtua. Koska esineet ja suunnitelmat eivät olisi samat koko ajan, niistä ei voinut rakentaa

samanlaista tarinaa kuin kokoelmaesineistä. Tässä vaiheessa rakensimme yhdessä Hannan kanssa muutamat skenaariot auttamaan sisältöjen ja tilan suunnittelussa.

Skenaarioilla selvisi, että otettaessa huomioon ryhmävierailu ja sille varattu aika, olisi hyvä, että konteissa ei yhteensä olisi liikaa sisältöä. Skenaarioista nousi myös esille se, että lapsilla ja nuorilla tulisi olla tilaa istua kuuntelemaan.

Kaiken tämän jälkeen syntyi ajatus työhuoneesta, jonka seinille laittaisimme esineet ja suunnitelmat esille, sekä esittelisimme suunnitteluprosessin. Suunnitteluprosessi toimisi hyvin jokaisen esineen ja suunnitelman parina, koska kaikkiin esille tuleviin esineisiin ja suunnitelmiin liittyisi varmasti jonkinlainen suunnitteluprosessi.

Alapuolella olevat kuvat ovat otoksia alustavista suunnitelmista suoraan työpöydältä. Näistä suunnittelu lähti etenemään eteenpäin.

Alustavia mallinnuksia lokaalista kontista

Alustavia mallinnuksia kokoelmakontista Alustavia mallinnuksia lokaalista kontista

Lähdin työstämään myös kokoelmakonttia mallintamalla. Tällä tavalla pyrin myös selvittämää millaiset tarpeet esineillä, alustavilla sisällöillä ja esittämisen tavoilla on suhteessa konttiin. Tässä vaiheessa emme vielä tienneet konttien tarkkoja mittoja tai ylipäätään sitä, miltä ne näyttäisivät, koska konttitoimittajan etsiminen oli vielä kesken. Tämän takia pyrin myös hahmottamaan erilaisia vaihtoehtoja, koska emme tienneet, onko kontteihin mahdollista kiinnittää mitään raskasta.

Mallinnusten lisäksi konttien tarpeiden määrittämisessä auttoi tekemäni Pia Hovi-Assadin haastattelu liittyen Turun museokeskuksen Kansalaistila-kontin kokemuksiin.

Tavoitteeksi tuli löytää kontit, jotka olisivat auki pitkältä sivulta. Näin kontit olisivat helposti lähestyttäviä ja erityisesti ryhmillä olisi tilaa liikkua kontista toiseen.

Kokonaan auki oleva sivu auttaisi myös kuumalla kesäsäällä, koska esimerkiksi Kansalaistilassa ei pystytty oleskelemaan, koska kontissa oli vain yksi pieni ovi ja ilmastointi ei ollut keliin nähden riittävä. Elo–syyskuulla ilma tosin muuttuisi, mutta ajattelimme, että silloin olisi vielä helppoa varautua viilenevään ilmastoon oikeanlaisella vaatetuksella.

Lähdin myös ideoimaan visuaalista suuntaa. Visuaalisuudessa suunnassa pyrin alusta alkaen ottamaan huomioon A&DO:n valmiin visuaalisen ilmeen, jonka oli luonut suunnittelutoimisto Dog Design. Esittelen visuaalisen suunnan myöhemmin tässä opinnäytetyössä.

Kovergenssi Kovergenssi Divergenssi

Ongelman

määrittely Ratkaisu

3. Kehitä ja ideoi DESIGN

» Yhteissuunnittelu: haastattelu

» Konseptin kehittäminen

» Työpiirustusten valmistelu

» Alustavat tarjouspyynnöt

» Rakentajapalaverit

6.3. Kehitä ja ideoi

Tässä muotoiluprosessin vaiheessa kehitin ja ideoin konseptisuunnitelman, jonka avulla pyrittiin vastaamaan muun muassa aikaisemmissa vaiheissa havaittuihin haasteisiin. Ajattelin, että leikkisyyden ja huumorin käyttäminen auttaisi vastaamaan elitistisen kuvan haasteeseen. Henkistä saavutettavuutta päätin lähestyä positiivisuudella ja empatialla. Fyysistä saavutettavuutta pyrittiin tavoittelemaan ottamalla huomioon ihmisten mitat ja tarpeet tarkoituksenmukaisesti näyttelyarkkitehtuurissa.

Tekstien saavutettavuutta pyrittiin parantamaan selkomukautusta hyödyntämällä eli kaikki tekstit muutettiin selkokielisiksi. Tekstien saavutettavuutta pyrittiin lisäämään myös käännöksillä mahdollisuuksien mukaan. Sisällöissä ahdistusta tuovia aiheita ei korosteta liian negatiivisesti vaan positiivisuus pyrittiin

säilyttämään teksteissä. Ajankäyttöön, sisältöjen määrään ja vaihtuvien paikallisten esineiden ja suunnitelmien haasteeseen ja ongelmaan päädyimme vastaamaan yksinkertaistamalla paikallisten esineiden ja suunnitelmien esillepanoa huomattavasti, jotta koko kiertoon kuluisi noin 45 minuutti ryhmän kanssa ja konttiin jäisi enemmän tilaa muille toiminnoille.

Konseptisuunnitelmalla oli mahdollista kommunikoida ja keskustella A&DO Labran tarpeista valitun konttitoimittajan kanssa. Suuren työn tehnyt Hanna sai järjestettyä kontit ja niiden kuljetukset Konttivuokraus Oy:ltä. Konseptisuunnitelman ja

tarjouspyynnön kanssa lähestyin Nykypuuta ja pyysin heiltä alustavan hinta-arvion A&DO Labran rakentamisesta. Budjetti oli tiukka ja tiedusteluja pyrittiin tekemään hyvissä ajoin, jotta pystyisimme hahmottamaan kokonaistilanteen ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Ennen tätä kaikkea, mutta samaan aikaan konseptin kehittämisen kanssa, lähdimme valmistelemaan haastattelua. Valitsimme tiedon keräämisen tavaksi haastattelun, koska meidän tuli miettiä tapa, jolla olisi mahdollista saada helposti ja tehokkaasti tietoa. Haastattelu oli tarkoitus tehdä aikasemmin, mutta sille ei löytynyt sopivaa ajankohtaa aivan muotoiluprosessin alusta. Emme olisi myöskään liian lyhyellä varoitusajalla saaneet Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon

asiakaspalveluhenkilökuntaa, oppaita ja damylaisia eli Designmuseon ja

Arkkitehtuurimuseon ystäviä mukaan tekemään haastatteluja. Koin tärkeäksi saada heidät mukaan, koska sillä olisi suuri merkitys tulevalle Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskukselle sekä A&DO Labralle.

Oodin ulkopuolella tehtävien haastattelujen kysymykset. Kysymyksiin vastaaminen vie noin 3 minuuttia.

1. Henkilötiedot Etunimi Ikä

2. Mitä mielestäsi tarkoittaa hyvä lähiympäristö?

3. Millainen arkkitehtuuri tukee hyvää lähiympäristöä?

4. Millainen muotoilu tukee hyvää lähiympäristöä?

5. Kysymykset liittyen Arkkitehtuurimuseoon 5.1 Oletko kuullut Arkkitehtuurimuseosta?

5.2 Oletko käynyt Arkkitehtuurimuseossa?

5.3 Mikä saa/saisi sinut käymään Arkkitehtuurimuseossa?

6. Kysymykset liittyen Designmuseoon 6.1 Oletko kuullut Designmuseosta?

6.2 Oletko käynyt Designmuseosta?

6.3 Mikä saa/saisi sinut käymään Designmuseosta?

Oodin ulkopuolella tehtävien haastattelujen kysymykset. Kysymyksiin vastaaminen vie noin 3 minuuttia.

1. Henkilötiedot Etunimi Ikä

2. Mitä mielestäsi tarkoittaa hyvä lähiympäristö?

3. Millainen arkkitehtuuri tukee hyvää lähiympäristöä?

4. Millainen muotoilu tukee hyvää lähiympäristöä?

5. Kysymykset liittyen Arkkitehtuurimuseoon 5.1 Oletko kuullut Arkkitehtuurimuseosta?

5.2 Oletko käynyt Arkkitehtuurimuseossa?

5.3 Mikä saa/saisi sinut käymään Arkkitehtuurimuseossa?

6. Kysymykset liittyen Designmuseoon 6.1 Oletko kuullut Designmuseosta?

6.2 Oletko käynyt Designmuseosta?

6.3 Mikä saa/saisi sinut käymään Designmuseosta?

Haastattelun kysymykset